Kapitalavdrag för fastighet

Har sålt en fritidsfastighet sommaren 2017. Fastigheten var ett arv efter min avlidne mor, varav jag ägde 1/2 andel, och min syster den andra hälften. Inför kommande reavinstskatt som jag måste betala vid kommande deklaration, vore jag mycket tacksam för tips om avdrag som jag kan och har möjlighet att göra.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att beräkna skatten vid en kapitalvinst behöver man enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (IL) räkna ut skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (köpeskillingen), minskat med kostnaden för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Eftersom ni ärvt egendomen ska ni som arvingar skatta på samma sätt som om er mor sålt fastigheten, detta framkommer av 44 kap. 21 § IL.

Mallen för att räkna ut kapitalvinsten är

+ Köpeskillingen

- Avyttringskostnader

-Omkostnadsbeloppet

= vinst eller förlust.

Kostnaden för avyttringen

Med kostnaden för avyttringen avses enligt skatteverket mäklararvodet, kostnader för värdering och besiktning, utgifter för resor för att sälja fastigheten samt försäkringar mot dolda fel. Till begreppet hör även homestyling, dvs utgifter för "styla" bostaden för att den ska vara så attraktiv som möjligt. Enligt skatteverket får man isåfall avdrag för konsultation och fotografering, ommöblering och hyra av möbler. Man får inte göra avdrag för städning och flytten.

Omkostnadsbeloppet

Omkostnadsbeloppet består enligt 44 kap. 14 § IL av inköpspriset ökat med förbättringsutgifter. Enligt skatteverket får ni dra av på denna punkt inköpsprovision, lagfartskostnad och inteckningskostnad. Med förbättringsutgifter ingår dels grundförbättringar och dels förbättrande reparationer. Med grundförbättring avses ny-, till- och ombyggnad. Exempel på dessa förändringar är när uppförandet av en ny byggnad eller ändrande av byggnadens konstruktion. Med förbättrande reparationer innebär att man inte utför en grundförbättring men återställer fastigheten till nyskick. Det kan t.ex vara en renovering eller tapetsering.

Förbättringsutgifter är enbart avdragsgilla om de uppgick till minst 5 000 kr under ett kalenderår enligt 45 kap. 11 § IL. Rörande förbättrande reparationer finns ytterligare ett krav, nämligen att de hänförs till något av de fem föregående beskattningsåren samt att reparationen medfört att fastigheten var i bättre skick vid avvittringen än vid förvärvet.

Då du är delägare till 50% ska du enbar skatta för din del av kapitalvinsten, dvs 50%.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Har du fler funderingar eller vill läsa mer rekommenderas skatteverkets mall:

https://www.skatteverket.se/download/18.4a4d586616058d860bca432/1517582511135/forsaljning-av-smahus-skv379-utgava24.pdf


Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”