Kapa träd, skadestånd och straffansvar

hej jag jobbar med gatubelysning i Varberg och vi har problem med att det hänger grenar framför och runt om armaturerna så att inte ljust kommer fram detta är både på kommunens mark och privata tomter.

Får jag som sköter belysningen ta bort dom grenarna som stör belysning så att ljust kommer dit det ska?

Begår jag ett brott om jag rensar bort grenar utan att säga till den som äger trädet?

Finns det nått som jag kan ha med mig och ge till trädägaren om hur han/hon ska rensa runt gatubelysingen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att endast den som äger egendom (träden) har rätt att bestämma vad som ska göras med dem. Du som utomstående har således ingen rätt att på eget bevåg kapa grenar eller dylikt. Gör du detta kan bland annat straffansvar och skadeståndsansvar enligt 12:1 brottsbalken och 2:1 skadeståndslagen aktualiseras. Du bör därför ta kontakt med din arbetsgivare som kan se till att problemet blir löst på ett riktigt sätt. Du kan även ta kontakt med ägaren av träden för att undersöka om ni kan komma till en lösning så att båda blir nöjda.

Hoppas svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo