FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet17/09/2018

Kapa grenar från träd på grannens tomt. Vad gäller?

Vår inte längre så käre granne passade på när vi inte var hemma och kapade en gren på ett äppelträd.

Jordabalken talar om att man får kapa grenar men inte hur. Jag vill tolka det som att man som granne efter att ha frågat får kapa gren vid tomtgränsen men inte t ex en meter in på vår tomt. Vad gäller?

Dessutom får han väl inte kliva in på vår tomt utan överenskommelse. Det har blivit en infekterad fråga.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Er granne har kapat en gren från ert äppelträd och du undrar nu vad som gäller. Har han rätt, som granne, att kapa grenar som är av betydande olägenhet på hans tomt?

Till att börja med definieras ett träd som ett fastighetstillbehör enligt regler i (2 kap 1 § 3 st jordabalken).

Vidare går att läsa i 3 kap. 2 § jordabalken att grenar och rötter som tränger över tomtgränser och orsakar olägenhet får tas bort av fastighetsägaren. Innan detta görs, bör dock ägaren till den tomt som de överträngande träden står på först få möjlighet till att åtgärda olägenheten själv.

Ägaren bör ges en tidsfrist på tre-sex månader för att utföra åtgärder. Görs inte detta får alltså din granne själv kapa överträngande grenar och rötter. Det finns inga bestämmelser på hur långt in på grannens tomt som ingreppet på trädet får göras. Kriteriet är dock att överhängande grenar och dylikt ska inneburit en betydande olägenhet för grannen och ägaren till trädet inte vidtagit åtgärder.

Det bör dock tilläggas att kapandet ska göras med stor omsorg. Skulle träden dö kan han bli ersättningsskyldig. Att på eget initiativ vidta åtgärder kan innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som kan leda till både skadeståndstalan och böter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa CarnrotRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”