Kapa grenar från grannes träd

2016-09-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har förstått att jag har rätt att kapa grenar från min grannes träd om dessa skapar olägenhet för mig och hindrar mig att utnyttja min trädgård och om de hänger in över min tomtgräns. 1. Vem definierar vad olägenhet och hindrar att uttnyttja min trädgård innebär? 2. Om jag kan kapa grenarna som uppfyller dessa krav, på egen bekostnad, var får jag kapa dem då? vid min tomtgräns eller inne vid trädets stam även om det blir på grannes tomt?Tack! MvhJosefine
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap. Jordabalken (JB) (här) regleras rättsförhållanden mellan grannar. I 3 kap. 2 § JB (här) återfinns bestämmelser angående rötter och grenar som tränger över tomtgränser. Enligt detta lagrum får en fastighetsägare ta bort rötter eller grenar som tränger in på dennes tomt om dem medför olägenhet. Vid bedömningen huruvida en överträngande växtlighet kan anses utgöra en olägenhet utgår man från att så är fallet ifall ägaren till fastigheten där växtligheten tränger in upplever att det är en olägenhet.

Ägaren till den tomt som det överträngande trädet står på skall först ges möjlighet att själv vidta åtgärder, om ett borttagande av rötter eller grenar kan väntas ge betydande skada för denne. Grannen måste även få rimlig tid på sig att utföra åtgärderna.

Det är ingen tillfällighet att lagen talar om “rot” och “gren”, lagrummet ger inte möjlighet att röra en stam som sträcker sig över en tomtgräns. Det är inte heller acceptabelt att ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Detta skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt. Att på eget initiativ vidta åtgärder på ett sätt så att trädet dör kan innebära att man gjort sig skyldig till brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (här), som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.

Sammanfattningsvis blir svaren på dina frågor:

1. Det är fastighetsägaren till fastigheten där växtligheten tränger in som bedömer vad som är en olägenhet eller inte.

2. Det är endast överhängande grenar eller rötter som får kapas från ett överhängande träd, alltså inte stammen. Observera även att rötter och grenar endast får tas bort på ett sådant sätt att trädet inte dör av ingreppet. Enbart de grenar som hänger in på din tomt är okej att kapa, du får alltså inte gå in på grannens tomt och kapa grenarna invid stammen.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85281)