Känslomässigt skadestånd

2016-02-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag gjorde nyligen slut med min flickvän. Vi förlovade oss ganska nyligen. Nu vill hon att jag ska betala hennes ring (som hon valt och betalt själv). Min har jag betalt. Hon hävdar att jag ska betala denna eftersom jag svikit henne. Hon hotar med ett civilrättsligt ärende eller skicka ett betalningsföreläggande via kronofogden. Till saken hör att hon betalade bägge ringarna, men jag har betalat min ring till henne via banköverföring. Det finns heller inga skuldebrev. Jag har ett mail där hon tackar för pengarna (för ringen bl.a) och som även bevisar att hon vill ha pengar för hennes ring pga sveda och värk .Så frågan är: Kan hon kräva ersättning för sin ring pga krossat hjärta, svikna löften eller krossad självkänsla?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Av 2 kap 1 § SkL (1972:207) framgår att den som vållar personskada eller sakskada med flit eller av oaktsamhet ska ersätta skadan. För att få reda på vad som ersätts får man studera 5 kap 1 § SkL. I ditt fall är det den tredje punkten som är av intresse. Där står det att psykiskt lidande av övergående eller bestående natur ska ersättas. Frågan är om en avslutad relation kan falla in under bestämmelsen och således ge upphov till ett så kallat ideellt skadestånd. Jag har inte hittat några rättsfall eller litteratur som ger stöd för att svaret på frågan skulle vara jakande. Att kräva ersättning för krossat hjärta och krossad självkänsla borde därför bli svårt.

När det kommer till de svikna löftena kan skadeståndsansvar dock lättare aktualiseras, men det är svårt att ge någon tydlig vägledning när din frågeställning är såpass ospecificerad. Som utgångspunkt kan i alla fall sägas att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, även om dem är svårare att bevisa. Ett löfte om ekonomisk kompensation av något slag skulle hon därför kunna kräva ersättning för. Ett löfte i form av ett allmänt kärleksförklarande ger däremot inte upphov till någon ekonomisk skada om det bryts; någon ersättning blir därför svår att kräva.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (632)
2021-01-19 Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (88291)