Kännetecken för ett vikariat

2016-10-14 i Anställningsformer
FRÅGA
Måste arbetsgivaren knuta vikariat till någon specifik anställd som är frånvarande, eller kan arbetsgivaren anställa visstidspersonal och vikarier, utan hänvisning till det? Alltså måste man som vikarie täcka upp för någon specifik anställd, eller inte. Om inte det är så, kan ju arbetsgivaren anställa vikarier på löpande band, utan att behöva binda upp sig till någon arbetskraft.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du skriver kännetecknas anställningsformen vikariat av att vikarien ersätter en ordinarie tjänstinnehavare.

Vikariatet består så länge den ordinarie personen är ledig, eller ifall han har lämnat sin tjänst - tills dess tjänsten blir tagen av en ny ordinarie innehavare.

Om olika anställningsformer som är tidsbegränsade kan du läsa i 5 § lag om anställningsskydd.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?