Kändisar i reklam

FRÅGA
Mitt företag säljer flaskor. Vi vill nu sätta bilder av kändisar på våra flaskor. Är det lagligt att bara sätta personer på sina produkter eller behöver man tillstånd av den personen eller av personen som har tagit bildern på personen? Ett exempel: Vi vill sätta en bild på Arnold Schwarzenegger på vår flaska. Behöver vi då Arnold Schwarzeneggers tillstånd / fotografens tillstånd? Syftet med bilden är för att motivera och förbättra Arnolds image. Inte för att nedvärdera, kränka eller för att försämra Arnolds image. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver regleras i Lag om namn och bild i reklam. För lagens tillämplighet förutsätts enligt 1 § att marknadsföring sker i näringsverksamhet, vilket det verkar göra då det rör sig om ditt företag. För definition av begreppet marknadsföring, se 3 § marknadsföringslagen.

2 § stadgar att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § döms till böter. Vidare ska näringsidkaren utge skäligt vederlag till personen vars namn/bild utnyttjats. Om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning även utgå för annan skada. Enligt 3 § ska vid bedömande om och i vilken mån sådan skada uppstått hänsyn tas även till lidande och andra omständigheter av annan än av rent ekonomisk betydelse.

Sammanfattningsvis krävs det alltså samtycke från personers namn eller bild i samband med marknadsföring, vare sig det rör sig om nedvärdering eller inte.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (131)
2021-01-22 Jämföra sig med konkurrent i reklam
2021-01-03 Får jag fota byggnader och liknande och göra reklam för försäljning av fotografierna?
2020-12-31 Upplysningsplikt eller skyldighet att informera om kommande kampanjer
2020-12-23 Vad kom Högsta domstolen fram till i NJA 1999 s. 749?

Alla besvarade frågor (88540)