Kan vilka omständigheter som helst få betydelse i ett brottmål?

Hej,

Tidigare i sommar blev jag anmäld för skadegörelse på mitt ex bil då jag hade förstört en ruta med en sten. Erkände allt i förhör och valde att inte ta någon offentlig försvarare. Bad även få strafföreläggande.

Nu har jag fått brev på posten att det kommer tas i rättegång istället då de håller på att kolla över alla skadegörelse ärenden pga av något. Jag är åtalad för skadegörelsen men är nu oroad över all övrig osanning som mitt ex sa i förhöret. Hon sa bla att jag hade varit våldsam mot henne och att mitt psyke inte var stabilt - detta stämmer absolut inte och jag sa det till polisen innan jag godkände förundersökningen. Han sa då att det inte spelade någon roll då detta inte hade med fallet att göra, jag godkände då förundersökningen. Nu undrar jag om detta ändå kommer tas upp i rätten då hon sagt så i förhör och jag är orolig att saken kan bli värre? Det är ju i så fall egentligen fråga om förtal i hennes förhör.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga och aktuell reglering
Jag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka omständigheter som har relevans för ett visst mål vid rättegång.

Frågor kring detta regleras av allmänna processrättsliga principer samt genom rättegångsbalken (RB).

Fri bevisföring och bevisprövning
Inom svensk processrätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning. Fri bevisföring betyder att parterna i princip har rätt att åberopa all typ av bevisning och att alla typer av alla bevismedel är tillåtna. Fri bevisprövning i sin tur betyder att domstolen är fri i sin prövning och värdering av bevisen.
(35 kap. 1 § RB).

Bevis- och förhörstema
Varje bevismedel (ex. vittnesförhör) ska ha ett så kallat bevistema. Förhör har även ett förhörstema. Bevistemat utgör det som bevismedlet är tänkt att bevisa och förhörstemat ger information om vad förhöret gäller. Det måste alltså finnas ett rimligt syfte med att åberopa vittnesförhöret. I brottmål är det åklagarens gärningspåstående som ska bevisas. Om åklagaren åberopar förhör med ditt ex till styrkande för att du begått aktuell/aktuella skadegörelse/skadegörelser ska det som ditt ex säger styrka just dessa gärningar. Huruvida ditt ex påstående om ditt eventuella våld mot henne får bäring i rätten (om hon väljer att ta upp det i förhör) beror på om detta på något sätt kan styrka skadegörelsegärningarna som åtalet faktiskt rör. Huruvida dessa omständigheter ska tillmätas någon betydelse eller värdering för rättsfrågan eller sakfrågan i målet är upp till rätten att avgöra.

Domstolens möjligheter att avvisa bevisning
Domstolen har även rätt att avvisa bevisning om en omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, om beviset inte behöv eller om beviset uppenbart skulle bli utan verkan.
(35 kap. 7 § p. 1-3 RB).

Polisanmälan
Om du anser dig blivit utsatt för förtal av ditt ex, rekommenderar jag dig att upprätta en polisanmälan avseende detta. Att det pågår ett mål om skadegörelse har ingen betydelse för ditt upprättande av en sådan anmälan.
Vill du läsa mer om förtalsbrottet kan du kika i 5 kap. 1 § brottsbalken.

Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”