Kan vi vara föräldralediga samtidigt utan att ta ut föräldrapenning?

2019-05-23 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej!Har jag och min fru rätt att vara föräldralediga samtidigt, utan att ta ut föräldrapenning, med vår son som är under 18 månader gammal?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Svaret är disponerat på så vis att jag först besvarar din direkta fråga angående föräldraledighet. Jag observerar att frågan angår att föräldrapenning ej uppbärs; av allmänt upplysande skäl framlägger jag dock viss allmän information om samtidigt uppbärande av föräldrapenning.

Ledighet

Föräldraledigheten är individuell medan föräldrapenningen visserligen är individuellt uppburen men gemensamt reglerad på så vis att den enes nyttjande påverkar den andres rätt. Härav råder inga direkta hinder för samtidig föräldraledighet men möjligheterna till samtidigt uppbärande av föräldrapenning är begränsade. Enligt 3 § 2 p. och 5 § föräldraledighetslagen råder rätt till hel ledighet med eller utan föräldrapenning intill barnet blivit 18 månader (hädanefter förkortas lagen som FLL). Om barnet är adopterat gäller istället rätten till ledighet intill 18 månader från tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård, dock högst tills barnet har fyllt 8 år (5 § FLL). Ingen begränsning råder för föräldrarna att vara föräldralediga samtidigt inom denna tidsram.

Föräldrapenning

Som allmän information kan framföras att föräldrar har rätt till samtidig föräldrapenning i 30 dagar under barnets första levnadsår (12 kap. 4a § socialförsäkringsbalken, hädanefter förkortad SFB). Dessa dagar kan åt gången tas ut som en hel, halv, fjärdedels eller åttondels dag (12 kap. 9 § SFB). Exemplifierat är innebörden att fyra fjärdedelsdagar förbrukningsmässigt summeras till en hel dag och så vidare (12 kap. 32 § SFB). En förutsättning är att bägge föräldrarna tar ut föräldrapenning i samma omfattning för samma dagar samt att ansökan görs gemensamt (110 kap. 5a § SFB).

Sammanfattning

Ja, ni kan vara föräldralediga samtidigt med ert barn som är yngre än 18 månader. Ni måste inte ta ut föräldrapenning när barnet är under 18 månader men möjligheten till samtidigt uppbärande finns för totalt 30 dagar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (120)
2020-01-21 Om förarbeten till föräldraledighetslagen
2019-12-26 Vad gäller vid förkortning av arbetstiden som föräldraledig?
2019-12-05 Nekad anställning pga. graviditet
2019-11-22 Har arbetsgivaren rätt att kräva att arbetstagaren ska vara tillgänglig för att svara på frågor?

Alla besvarade frågor (76598)