FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt05/06/2017

Kan vi tvinga vår granne att ta ner grenar som hänger över på vår tomt?

Hej, har en fundering om grannens träd, han har en träddunge med ca 20 st stora gamla träd(gran ,björk,al), några står ca 0,5 m från min tomtgräns och många grenar hänger över till vår tomt. Vi har svårt att komma förbi med gräsklipparen och vi får massor med löv på vår tomt,på hela vår grusinfart och på bilarna, detta är verkligen ett bekymmer för oss. Har pratat med grannen och han störs ej av träden, han har sitt hus en bit ifrån denna dunge. Han tycker att jag kan flytta till en lägenhet om jag störs av träd. Han säger att jag får såga ner grenar som är i vägen och han går med på att ta bort 2 träd som hänger över vår tomt. Men då ska jag själv göra detta eller anlita en firma och betala för borttagning säger han. Jag vill helst att han sågar ner grenar som är i vägen för oss och att han själv tar bort eller anlitar en firma och att han betalar detta. Har jag helt fel?


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller det rättsliga förhållandet mellan grannar, så finns det ett par generella regler i jordabalken(JB) 3 kap.


Situationen där den ena grannens buskar eller träd tränger över på den andra grannens tomt är ett vanligt förekommande fenomen och frågan regleras i JB 3 kap. 2 §. I denna bestämmelse står att en gren eller rot som tränger in på någons tomt får tas bort av tomtägaren, om detta medför olägenhet för densamme. Eftersom trädens(och grenarnas) placering medför svårigheter för er att sköta er trädgård och extra arbete i och med att ni tvingas göra er av med trädens löv som faller in på er tomt, skulle jag säga att detta medför olägenheter för er.


Om ingreppet kan innebära skada för ägaren av träden, så ska först denne beredas tillfälle att själv avlägsna grenarna(se bestämmelsens första stycke, andra meningen). Ni kan däremot inte tvinga honom att göra detta, utan om grannen vägrar att göra detta själv så är det helt upp till er att ta bort de störande grenarna. Om träden då skulle skadas borde detta inte föranleda att ni blir skadeståndsskyldiga, eftersom grannens rätt till att grenarna tas bort på ett korrekt och säkert sätt faller i och med att han inte själv vidtar några åtgärder.


För att sammanfatta:

Ni har, enligt JB 3 kap. 2 §, rätt att avlägsna de grenar som hänger över på er tomt som medför olägenheter. Eftersom att er granne själv inte vill ta bort dem, så står det er fritt fram att avlägsna dessa bäst ni vill. Om ni anlitar en extern firma att såga ner grenarna, kan ni inte tvinga er granne att stå kostnaden för detta arbete. Däremot kan ni ju påminna honom om att det annars är ni själva som kommer att utföra arbetet, och risken att träden skadas genom detta.


Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Ytterligare funderingar får ni gärna lägga fram i kommentarsfältet nedan eller i en ny fråga.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000