FrågaAVTALSRÄTTGåva29/09/2018

Kan vi skänka bort vår sommarstuga och ha kvar nyttjanderätten?

Hej, Min exman och jag tänkte skriva över våran sommarstuga på våran dotter. Samtidigt som vi vill ha rätt att vara där tills vi dör. Hon har alltså ingen rätt att sälja stugan innan. Hur går det här till och vad kostar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar uttrycket i din fråga att "skriva över sommarstugan" som att ni vill skänka den till er dotter, vilket är fullt möjligt.

För att skänka sommarstugan till er dotter kan ni skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet kan intas villkor om t.ex. att ni har kvar nyttjanderätten så länge ni lever. För att gåva av fastighet ska vara giltig krävs att formkraven enligt Jordabalken (JB) är uppfyllda. Formkraven är desamma vid gåva som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det som måste finnas i gåvobrevet är en förklaring att egendomen överlåtes till er dotter, gåvobrevet måste vara skriftligt samt underskrivet av både er som ger bort fastigheten som er dotter som ska ta emot den (4 kap. 1 § JB). Er dotter måste sedan söka lagfart inom tre månader enligt reglerna Jordabalken (20 kap. 1-2 § JB).

För att få gåvobrevet juridiskt korrekt är min rekommendation att ni använder er av Lawlines avtalstjänst, i vilken vi erbjuder gåvobrev till ett mycket förmånligt pris. I tjänsten fyller ni i alla uppgifter (personuppgifter, de villkor ni vill ha för gåvan etc.) och får gåvobrevet efter betalning. I tjänsten finns möjlighet att lägga till villkor om t.ex. nyttjanderätt för er gåvogivare. Skulle ni vilja ha fler villkor som inte är möjliga i tjänsten går det bra att kontakta kundtjänst efter att ni skapat gåvobrevet, så får ni hjälp att lägga till även dem.

De kostnader som i övrigt kan tillkomma är expeditionsavgift till Lantmäteriet och i vissa fall stämpelskatt. Huruvida stämpelskatt ska betalas är beroende av om sommarstugan är belånad och er dotter även ska överta lån. Finns det inga lån behöver hon som regel bara betala expeditionsavgiften. Ni kan läsa mer om det på Lantmäteriets hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning