Kan vi säga upp hyresavtal på bestämd tid innan det löper ut?

2019-11-06 i Hyresavtal
FRÅGA
HejHar ett avtal om att hyra ett rum i en hyresrätt i Lund 190818 tom 200518. Har betalat 2 mån dep i förväg. Rummet är ca 10 kvadrat. Min son får betala 6000kr/månad.Kan jag/vi säga upp avtalet nu då han nu fått annat billigare studentboende. Vet att jag/vi har uppsägningstid på 2 månader (reglerat i avtalet) eller måste jag/vi betala hyra tom avtalet gått ur?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att ni vill säga upp hyresavtalet så snart som möjligt, och att ni undrar om ni i sådant fall ändå måste betala hyra tills avtalet går ut i maj 2020.

Reglerna om hyresrätter samt hyra av del av hyresrätt finns i jordabalken (JB) 12 kap.

Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

Det rör sig i ert fall om ett hyresavtal på bestämd tid. Sådana avtal ska som utgångspunkt upphöra att gälla vid hyrestiden utgång, d.v.s. 200518 i ert fall. Detta gäller såvida inget annat har avtalats (JB 12 kap. 3 § andra stycket).

Dock finns det ett undantag vid hyra av lägenhet eller rum som är avsett för boende. Då har man som hyresgäst alltid 3 månaders uppsägningstid, trots att avtalet är ingånget på bestämd tid. Om ni skulle säga upp avtalet i november, upphör avtalet att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen, d.v.s. 1 mars (JB 12 kap. 5 §). Under uppsägningstiden behöver ni betala hyran.

Hur ska ni göra nu?

Jag skulle råda er att kontakta hyresvärden så snart som möjligt om ni vill säga upp hyresavtalet. Uppsägningen ska göras skriftligt. Ni kan dock säga upp avtalet muntligt om hyresvärden sedan bekräftar uppsägningen skriftligen, men en skriftlig uppsägning brukar rekommenderas.

Skulle ni vilja komma i från avtalet ännu tidigare, finns möjligheten att låta en ny hyresgäst ta över hyresavtalet, så att denne träder in i sonens ställe och tar över skyldigheten att betala hyran. För att kunna överlåta hyresavtalet krävs dock som huvudregel hyresvärdens samtycke (JB 12 kap. 32 §).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82759)