Kan vi kräva skadestånd om en apputvecklare inte levererar i tid?

FRÅGA
Hej. Mitt företag har anlitat ett annat bolag för att utveckla en iOs och andriod app till oss. Detta fick vi förslag på 110.000 kronor och att det skulle ta ca 6 veckor att tillverka båda apparna och detta godkände vi och skrev avtal på. Nu har det gått ett år och fyra månader och inte ens iOs appen är klar ännu, medan dem inte börjat med Androidappen. Nu vill bolaget vi anlitat dra sig ur utvecklingen av appen för att det har tagit mycket längre tid för dom att utveckla appen än vad dom först trodde. Vi har betalat in 40% i förskott till dem och dem vill behålla de pengarna och ge oss den delen av appen som är klar. Vi vill självklart inte detta utan att dom ska slutföra uppgiften dom tagit på sig och skrivit avtal på oavsett hur lång tid det tar för dom att göra det. Att dem har räknat fel på arbetstid när dom gav prisförslag är ej mitt problem. Hur eller hur så kommer dom ej fortsätta utveckla appen om dom inte får mer betalt. Projektet är över tusen procent försenat och har kostat mig massa tid och pengar. Mina investerare är tokiga för appen inte blir klar någon gång. Kan jag stämma företaget jag anlitat för avtalsbrott och kräva skadestånd för utebliven inkomst och skada skett för mig och mitt företag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar ifrån att det företag ni har anlitat är ett svenskt företag. För att mitt svar ska bli tydligare kommer jag att kalla företaget ni har träffat avtal med för "apputvecklaren".

Jag kommer att börja med att redogöra för apputvecklarens skadeståndsansvar för att därefter redogöra för hur detta förhåller sig till den del av appen som är färdigutvecklad.

Huvudregeln är att avtal ska hållas

Utgångspunkten i den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas. I ert fall innebär det att apputvecklaren ska leverera en färdig app enligt ert överenskomna förslag inom sex veckor mot att ni betalar 110 000 kr. Ett avvikande från detta, t.ex. ett dröjsmål med leveransen, innebär ett avtalsbrott. Vissa mindre förseningar eller avvikelser torde man som beställare i allmänhet få räkna med. Däremot ska ni som beställare inte behöva räkna med att endast en del av arbetet är färdigt efter ett år och fyra månader. Apputvecklaren har därför enligt min mening gjort sig skyldig till ett avtalsbrott.

Vid avtalsbrott blir den avtalsbrytande parten skadeståndsskyldig

Den som har brutit mot ett avtal ska ersätta den andre parten intill det så kallade positiva kontraktsintresset. Det innebär att ni ska bli kompenserade som om avtalsbrottet aldrig hade skett, dvs. få kompensation för exempelvis utebliven vinst som uppstått efter de sex veckor ni ursprungligen kom överens om samt eventuella kostnader.

Skadorna måste vara preciserade

De skador ni har lidit i form av kostnader och utebliven vinst måste vara någotsånär preciserade; det räcker med andra ord inte att hitta på ett belopp som verkar rimligt och kräva att apputvecklaren betalar. Ni måste kunna visa att ni t.ex. har förlorat kunder som skulle ge er en viss omsättning. Om skadan inte går att fastställa med tillräckligt hög säkerhet finns dock viss möjlighet att uppskatta skadan till ett skäligt belopp.

Det måste föreligga ett orsakssamband mellan avtalsbrottet och skadorna

Utöver att skadorna måste vara preciserade måste ni kunna påvisa att skadorna är orsakade av avtalsbrottet (så kallad adekvat kausalitet). Om skadorna ändå hade uppstått anses inte adekvat kausalitet föreligga. Adekvat kausalitet föreligger inte heller om skadorna var fullständigt oförutsebara. I ert fall bör det inte vara svårt att påvisa adekvat kausalitet, åtminstone för en viss del av den uteblivna vinsten. I allmänhet borde man som apputvecklare räkna med att en försening innebär utebliven vinst för kunden (i synnerhet om appen kommer att säljas till användare på abonnemangsbasis, dvs. inte enbart vara ett verktyg som befintliga kunder får tillgång till).

Den nytta ni har haft av apputvecklarens arbete ska avräknas från skadeståndet

En annan viktig grundprincip är att ni inte ska tjäna på avtalsbrottet. Skadeståndet ska kompensera er för den ekonomiska skada ni lidit av avtalsbrottet, inte försätta er i en bättre sits. Om den del av appen som redan är färdigställd blir till någon nytta för er i verksamheten ska apputvecklaren ersättas för detta. Lyckas ni inte påvisa någon skada i form av t.ex. utebliven vinst kan detta innebära att apputvecklaren får behålla en del eller hela förskottsbetalningen.

Enligt min erfarenhet finns dock inget större värde i en halvfärdig app. Programmeringsarbete innebär ofta att den enskilde programmeraren (åtminstone till viss del) arbetar "på sitt sätt", vilket kan innebära att det blir oerhört svårt för en annan programmerare att på ett effektivt sätt ta vid där den förre programmeraren slutade. Har apputvecklaren gjort ett mycket bra dokumentationsarbete kan det givetvis bli enklare för en annan programmerare att återuppta arbetet, men med hänsyn till att apputvecklaren missbedömde tidsåtgången så grovt är det osannolikt. Jag anser därför att det åtminstone inte är rimligt att ni ska betala för hela arbetet som har utförts av apputvecklaren, utan endast den del som en ny apputvecklare kan använda sig av för att slutföra arbetet. Överstiger er skada på grund av avtalsbrottet värdet i den halvfärdiga appen ska ni givetvis inte betala någonting alls, utan då är det istället apputvecklaren som ska betala skadestånd till er samt återbetala förskottsbetalningen.

Slutsats

Ni har rätt till skadestånd på grund av avtalsbrottet. Ni ska lägga ihop alla kostnader ni haft (inklusive er förskottsbetalning) samt er uteblivna vinst. Från detta belopp ska ni dra av värdet av den del av leveransen som har blivit till er nytta. Resultatet av denna beräkning är ert skadeståndsanspråk gentemot apputvecklaren.

Mitt råd är att ni skickar ett kravbrev till apputvecklaren där ert skadeståndsanspråk framgår. Ni bör också redogöra för de grunder ni har för ert krav, dvs. förklara att apputvecklaren har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och att ni därmed har lidit skada. Om apputvecklaren bestrider kravet blir ni tvungna att ansöka om stämning (information om hur detta går till hittar ni på Domstolsverkets hemsida). Observera att ni i så fall riskerar att tvingas betala apputvecklarens rättegångskostnader om ni inte skulle nå framgång med ert anspråk.

Behöver ni praktisk hjälp med att driva detta ärende kan ni boka en tid med en av våra jurister.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp för er! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor via kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (125)
2021-09-25 Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Alla besvarade frågor (97583)