Kan vi kräva att bli utköpt ur samägd fastighet?

Vi är fem syskon vars mor gifte sig med en man som inte är vår biologiska far. Mannen har inga egna barn eller nära släktingar. När hon dog 2019 fanns inte inte tillräckligt med kapital att lösa barnens laglott utan att fastigheten där maken bor behövde säljas. Istället fick barnen, utöver en mindre summa, andel i fastigheten, totalt 45 %. Mannen har nu gift om sig utan barnens vetskap och har därmed brutit mot den muntliga överenskommelse som skedde i samband med arvsskiftet. Vi vet att vi kan sälja våra andelar till vems som helst men kan vi kräva att bli utlösta av maken till det värde som andelarna har på den öppna marknaden? Vilka möjligheter har vi?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga!

Er fråga aktualisera bestämmelserna i Samäganderättslagen

Ni som delägare kan fritt förfoga över er andel av den samägda egendomen. Det innebär att ni kan sälja er andel till vem som helst eller komma överens med mannen om att han kan köpa ut er, men ni kan inte kräva att han gör det. Ni kan ansöka om en tvångsförsäljning genom att ansöka hos tingsrätten om mannen motsätter sig den ordinära försäljningen. Mannen har då inte rätt att motsätta sig försäljningen, men har då möjlighet att köpa tillbaka fastigheten (6 § samäganderättslagen). Domstolen kan dock neka en begäran om tvångsförsäljning om det finns synnerliga skäl till att försäljningen inte ska ske, men det är högt ställt krav. 

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga. Ni är mer än välkommen att återkomma med fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nina MaiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”