Kan vi förutbestämma pris i ett samägaravtal?

Hej! Vi är sex syskon som tillsammans äger ett fritidshus. Kan man i ett samäganderättsavtal komma överens om vilket pris som ska gälla om någon av delägare vill bli utlöst i framtiden? Kan detta förutbestämda pris ligga betydligt under marknadsvärdet om vi är överens om detta? Kan ett lågt pris innebära att man ingår ett avtal som gör att delägarnas barn (kommande arvingar) påverkas på ett sätt som inte är acceptabelt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Hembudsklausuler är tillåtna vid försäljning av fastigheter, ifall ägarna har fått fastigheten genom gåva eller arv, snarare än genom köp (jfr. NJA 2017 s. 550). Samäganderättslagen är dispositiv, och kan således avtalas bort av er delägare (6 § samäganderättslagen). Det finns alltså inget som hindrar er syskon från att avtala om sk. hembuds- eller förköpsförbehåll, och inte heller från att på förhand bestämma ett pris. Det finns ett s.k. förstärkt laglottsskydd, som ger arvlåtarens barn rätt att ta del av ett arv; detta gäller dock endast gåvor, och aktualiseras bara om syftet med gåvan har varit att ordna successionen (7 kap. 4 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis finns i princip inga hinder mot att avtala om ett pris i ett samäganderättsavtal.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”