Kan vi flytta från vår hyresrätt efter en månad trots att vi har tre månaders uppsägningstid?

2020-05-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag och min sambo hyr en lägenhet av en privatperson. Nu är det så att vi har hittat en annan lägenhet som passar oss mycket bättre då den är 20 kvm större och vi har en dotter på fyra månader. I kontraktet står det tre månaders uppsägningstid kan vi oavsett det flytta i månadsskiftet? Då blir det en månads uppsägning. Tack för svar :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB).

Vad gäller för uppsägningstider?

Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Uppsägningstiden kan avtalas mellan hyresvärd och hyresgäst men man kan som lägst avtala om en uppsägningstid på 3 månader (12 kap. 4 § JB).

Vad gäller i ert fall?

Eftersom det står i ert kontrakt att ni har 3 månaders uppsägningstid är det det som gäller och er hyresvärd har rätt att kräva att ni betalar hyra de 3 månaderna. Mitt råd till er är att kontakta er hyresvärd och berätta läget. Det är möjligt att hen går med på en kortare uppsägningstid, i så fall är det något ni kan komma överens om sinsemellan. I sådant fall kan det dock vara bra att upprätta ytterligare ett avtal för att försäkra er om att hyresvärden inte ångrar sig och kräver hyra trots er överenskommelse. Muntliga avtal gäller visserligen men det är alltid tryggast att upprätta ett skriftligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1566)
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?
2021-05-30 Kan hyresvärden säga upp ett hyresavtal?

Alla besvarade frågor (93070)