Kan vi flytta från vår hyresrätt efter en månad trots att vi har tre månaders uppsägningstid?

Jag och min sambo hyr en lägenhet av en privatperson. Nu är det så att vi har hittat en annan lägenhet som passar oss mycket bättre då den är 20 kvm större och vi har en dotter på fyra månader. I kontraktet står det tre månaders uppsägningstid kan vi oavsett det flytta i månadsskiftet? Då blir det en månads uppsägning. Tack för svar :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB).

Vad gäller för uppsägningstider?

Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Uppsägningstiden kan avtalas mellan hyresvärd och hyresgäst men man kan som lägst avtala om en uppsägningstid på 3 månader (12 kap. 4 § JB).

Vad gäller i ert fall?

Eftersom det står i ert kontrakt att ni har 3 månaders uppsägningstid är det det som gäller och er hyresvärd har rätt att kräva att ni betalar hyra de 3 månaderna. Mitt råd till er är att kontakta er hyresvärd och berätta läget. Det är möjligt att hen går med på en kortare uppsägningstid, i så fall är det något ni kan komma överens om sinsemellan. I sådant fall kan det dock vara bra att upprätta ytterligare ett avtal för att försäkra er om att hyresvärden inte ångrar sig och kräver hyra trots er överenskommelse. Muntliga avtal gäller visserligen men det är alltid tryggast att upprätta ett skriftligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning