Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?

FRÅGA
Läser ett svar från er (https://www.lawline.se/answers/nytt-aktenskap-innan-skilsmassa) angående giftemål utomlands före skilsmässa vunnit laga kraft där ni svarar att det inte bör föreligga något hinder för detta under förutsättning att registrering av äktenskapet hos Skatteverket sker först efter det att skilsmässan från tidigare äktenskap vunnit laga kraft. Stämmer detta? Har sedan en tid lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad där båda parter är överens men fick det överaskande beslutet från Tingsrätten att betänketid om 6 månader ska gälla. Detta med hänvisning till att mitt ex under tiden vi var gifta vann full vårdnad om sin dotter och att hon vid det tillfället bodde med modern på min adress. Jag har haft för avsikt att gifta om mig utomlands I oktober och betänketiden löper ut först januari 13. Är det möjligt att fullfölja de planer jag haft/har, dvs att genomföra det planerade giftermålet I oktober och därefter registrera det hos den svenska skattemyndigheten efter januari 13? Eller måste jag vänta med att gifta om mig till efter den 13 januari? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om ditt äktenskap kommer vara giltigt i Sverige om du gifter dig innan betänketiden för din nuvarande skilsmässa har gått ut. De regler jag kommer att hänvisa till hittar du främst i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Lag 1904:26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL).

Vad krävs för att man ska få ingå äktenskap i Sverige?

Innan två personer ingår ett äktenskap i Sverige måste de begära en så kallad hindersprövning. Detta görs genom att de framtida makarna fyller i en blankett där de på heder och samvete försäkrar att det inte finns något lagligt hinder för dem att gifta sig, som sedan lämnas in till Skatteverket. Båda makarna måste vara över 18 år (ÄktB 2:1), de får inte vara hel- eller halvsyskon (ÄktB 2:3) och ingen av dem får redan vara gift (ÄktB 2:4).

Vad krävs för att ett utländskt äktenskap ska bli giltigt i Sverige

När ni vill registrera äktenskapet i Sverige kommer ni behöva göra en ansökan hos Skatteverket om registrering. Skatteverket kommer då att göra en hindersprövning, för att se om äktenskapen kan erkännas i Sverige.

Huvudregeln är att utländska äktenskap ska erkännas som giltiga i Sverige, så länge de är giltiga i landet där vigseln genomfördes (IÄL 1:7). Redan här stöter ni alltså på ett hinder om landet där ni tänkt gifta er inte accepterar att ni gifter er innan betänketiden gått ut. Om det skulle vara vara acceptabelt där ni gifter er, finns det dock några undantag från den här regeln som gör att äktenskapet trots allt inte kan ses som giltigt. Om minst en av makarna är svensk medborgare eller har stadigvarande hemvist i Sverige så får inget av hindren enligt den svenska lagen föreligga när äktenskapet ingås (IÄL 1:8 a). Jag tolkar detta som att om du fortfarande är gift när du ingår ditt andra äktenskap så kommer det nya äktenskapet inte kunna förklaras giltigt i Sverige när ni väl vill registrera det här. Det verkar som att det är tidpunkten för själva vigseln som är den avgörande tidpunkten här, och inte när äktenskapet registreras. Detta har betydelse, eftersom ni kommer att behöva lägga fram någon form av intyg på att ni har gift er, där datumet behöver framgå.

Jag tolkar därför regeln på motsatt sätt i förhållande till hur min kollega tolkade den.

Det finns en liten lucka i regeln som gör det möjligt att erkänna ett utländskt äktenskap, trots att det förelåg ett hinder enligt svensk lag, om det finns synnerliga skäl. Det krävs nästan att ett nekande skulle innebära allvarliga konsekvenser för di och din maka på något sätt. Detta undantag ska tolkas väldigt restriktivt, så om det inte finns några pressande omständigheter i ert fall så skulle jag säga att detta undantag inte är att förlita sig på.

Sammanfattning och hur du går vidare

Att redan vara gift är ett absolut äktenskapshinder enligt svensk rätt. Det innebär att det inte är tillåtet att gifta sig en gång till om du fortfarande är gift, vilket du är ända fram till 13 januari. Äktenskap som ingås i utlandet, inför utländska myndigheter eller liknande, ska som utgångspunkt erkännas i Sverige om äktenskapet är giltigt i det landet, men undantag gäller om minst en av makarna är svensk medborgare eller stadigvarande bor här. Då är det istället så att äktenskapet inte ska erkännas i Sverige om någon av äktenskapshindren enligt svensk lag förelåg vid vigseln. Det är åtminstone så jag tolkar regeln.

Det finns inte så mycket information att hitta om just din typ av problematik, i varje fall inte som jag lyckats få fram under den här korta tiden. Vill du vara på den säkra sidan skulle jag rekommendera att du kontaktar Skatteverket, eftersom de kommer att pröva er ansökan om att få äktenskapet registrerat i Sverige. På så sätt kan du förhoppningsvis få ett tydligt besked i förhand och kunna anpassa din planering utefter vilket svar du kan tänkas få.

Med detta hoppas jag att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1056)
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
2020-02-01 Är det möjligt för makar att upprätta ett avtal som rör kommande bodelning?

Alla besvarade frågor (77141)