Kan vi få nedsättning av hyran om en renovering stör vår verksamhet?

Vi hyr lokal för musikverksamhet i brf där det renoveras/byter stammar. Detta kommer ske under 6-8 veckor. Vår lokal ligger i källarplan och påverkas kraftigt av störande ljud. Då lokalen är en musikstudio är det omöjligt att jobba och planera in inspelningar. Vad har vi för möjligheter att få reducerad hyra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att ni hyr en lokal där ni bedriver en musikverksamhet. Just nu byter bostadsrättsföreningen stammar, vilket ska pågå sex till åtta veckor, och påverkar er verksamhet. Ni undrar därför vilken möjlighet ni har för en nedsättning av hyran.

Då det rör lokalhyra aktualiseras den så kallade Hyreslagen i Jordabalken (JB) 12 kap

Nedsättning av hyran
I enlighet med JB 12 kap 11 § har en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran om lokalen inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fordra (alltså begära, kräva) under hyrestiden (JB 12 kap 16 §). Lokalen ska alltså kunna nyttjas för det avsedda ändamålet. Hyresgästen kan då få nedsättning av hyran för den tid lokalen är i bristfälligt skick. 

Det ska föreligga hinder eller men utan att hyresgästen är vållande för en rätt till nedsättning av hyran, i enlighet med JB 12 kap 16 §. Hinder eller men kan anses föreligga vid en inskränkning eller ett försvårande av möjligheten att bedriva den tänkta verksamheten som följer av avtalet. Då talar vi om diverse olika störningar som på något sätt hindrar hyresgästens möjlighet att använda lokalen. 

Skadestånd
Vidare är det värt att diskutera skadestånd. Utgångspunkten är att för en rätt till skadestånd ska du som hyresgäst kunna påvisa att det förekommit en skada och att denna skada beror på hyresvärdens försumlighet. Själva bytet av stammar kan inte anses vara försumligt i sig, men sättet den utförs på kan. Om hyresvärdens sätt att renovera inbegriper skada för er, genom att försvåra tillgängligheten till lokalen genom en försumligt renovering (till exempel att renoveringen drar ut på tiden eller att hyresvärden lovat att ni inte skulle störas av renoveringen). Viktigt att komma ihåg kring skadestånd är att denna försumlighet är central. 

Sammanfattningsvis bör ni alltså ha en god chans till nedsättning av er lokalhyra. Jag rekommenderar er att kontakta er hyresvärd (bostadsrättsföreningen). 

Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar


Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”