Kan vi begära ersättning för bensin och tidsspillan för ett köp som aldrig blev av?

Hejsan. Jag undrar över vad som är ett bindande avtal och vilka kostnader man kan ha rätt till.

Jag och min sambo var inne på blocket och letade hund, vi hittade en 54 mil bort som vi var intresserade av. Vi skrev ett mail på annonsen om hunden och fick som svar att hunden kostade 9000kr. Vi accepterade priset och valde datum och tid vi skulle komma ner och köpa hunden. Allt är skriftligt. Vi fick adress och telefonnummer till säljaren.

Dagen för köp åkte vi och när vi åkt cirka 30 mil så påstår säljaren att hunden skadat sig och att hon ska in med hunden till veterinär, hon ber oss vända hemåt och sedan tar hon bort annonsen.

Vad har vi rätt till i ett sånt här läge? Vi har kommit överens om pris, datum och tid och säljaren backar och tar bort annonsen. Hade hunden skadat sig så hade det varit rimligt att ha annonsen kvar, men den är borta.

Vi har åkt bil hela vägen och det blir en stor kostnad för ett köp som inte blev genomfört, även vår tid som har gått åt.

Vad bör vi göra? Kan vi fakturera för vår kostnad och tid, och vad har vi för rätt gällande köpet som inte blev av?

Lawline svarar

Hej, kul att ni valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!

Ett avtal blir bindande vid tiden för överenskommelsen. Ni skriver att ni hade en skriftlig överenskommelse med säljaren om att ni skulle köpa hunden. Var innebörden av detta skriftliga avtal att ni var fast beslutna att köpa hunden – oavsett i vilket skick hunden visade sig vara i när ni anlände till säljaren – kan ni på avtalsrättsliga grunder argumentera för att säljaren ska ersätta er för de ekonomiska förluster ni haft med anledning av säljarens kontraktsbrott (d.v.s. kontraktsbrottet att inte överlämna/sälja hunden till er).

Säljaren kan å sin sida hävda att kontraktsbrottet berodde på en omständighet "utanför säljarens kontroll". I vissa fall kan en avtalsparts skyldighet att ersätta motparten vid kontraktsbrott bortfalla ifall säljarens kontraktsbrott berodde på en omständighet som säljaren inte kunnat förutse och inte kunnat göra något åt. I ert fall blir det en bevisfråga ifall hunden verkligen skadat sig. Det kan också ifrågasättas om hundens eventuella skada var en giltig orsak för säljaren att avbryta försäljningen: ni kanske hade varit beredda att köpa hunden ändå – trots skadan.

Som ni skriver är det i ert fall kanske troligare att säljaren bara ångrat sig och antingen valt att behålla hunden själv eller hittat en annan köpare som är beredd att köpa hunden till ett högre pris. Har hunden sålts till någon annan kan ni tyvärr inte vända er till den andra och hävda att ni har bättre rätt än den andra köparen till hunden. Sakrättsligt skydd (som det heter inom juridiken) får en köpare först när denne har hunden hos sig. Innan dess kan säljaren överlåta hunden till någon annan godtroende person. Kan ni bevisa att hunden sålts till någon annan är det en grund som ger er rätt att kräva säljaren på ersättning för de ekonomiska förluster ni haft med anledning av säljarens kontraktsbrott.

Vilka rättigheter ni har beror främst på vad ni kommit överens om. Ska ert skriftliga avtal inte tolkas som ett definitivt avtal om köp – utan det var villkorat – det kanske stod i avtalet att ni bara skulle åka och titta på hunden, var den fin, då skulle ni köpa den. I ett sådant läge blir det svårare för er att hävda att säljaren ska ersätta er för eventuella bensinkostnader och inkomstförluster (tidsspillan). Var köpet villkorat på det sättet måste det anses som att ni varit beredda på att betala för bensin och "slösa" er tid på en 30 mil lång resa oavsett om något köp aldrig skulle komma till stånd.

Sammanfattningsvis

Hade ni definitivt kommit överens med säljaren om att ni skulle köpa hunden har säljaren begått ett kontraktsbrott genom att inte sälja hunden till er. Vid kontraktsbrott är säljaren skyldig att ersätta er för de kostnader ni haft med anledning av att köpet aldrig kom till stånd. Säljaren ska, med andra ord, ge er ersättning så ni hamnar i samma ekonomiska läge som innan bilresan. Ni har inte rätt att kräva mer betalt än era faktiska kostnader.

Kan säljaren argumentera för att kontraktsbrottet orsakats av en händelse utanför säljarens kontroll (t.ex. hunden dog av skadan) som denne inte kunnat förutse – har ni ingen rätt till ersättning.

Ni har inte heller rätt till ersättning om köpet var villkorat på så sätt att ni var villiga att ödsla er tid och lägga pengar på en lång bilresa i syfte att först titta på hunden för att sedan bestämma er för om ni skulle köpa den eller inte.

Hoppas ni fått svar på er fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000