Kan vem som helst begära ut information från en skola?

2021-06-08 i Sekretess
FRÅGA
Hej. Jag undrar om vem som helst kan ringa till en skola och fråga ang en vuxenelevs information. Vad eleven sökt och när eleven skall börja i skolan? Personen ifråga är ej partner och har ej fullmakt till detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänna handlingar

Utgångspunkten är att det är möjligt för enskilda att begära ut allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). För att handlingen ska lämnas ut måste handlingen vara "allmän". Handlingen måste därmed förvaras hos en myndighet eller hos en kommun. Den allmänna hanldingen ska vara inkommen till, eller upprättad hos, myndigheten eller kommunen (2 kap. 4 § samt 2 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen). Om handlingen, dvs informationen om eleven, är allmän så ska handlingen lämnas ut till en enskild person som begär ut den (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen).

Information kan vara sekretessbelagd

Det finns dock undantag från denna regel. Huvudregeln om offentlighet kan begränsas genom lag (2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen). En lag som begränsar möjligheten för enskilda att ta del av allmänna handlingar är offentlighets- och sekretesslagen. Om informationen om eleven är sekretessbelagd så kan informationen inte lämnas ut. Det finns viss information som är kopplad till utbildningsverksamhet och som därmed är sekretessbelagd (23 kap. offentlighets- och sekretesslagen). All information som är kopplad till utbildningsverksamhet är dock inte sekretessbelgad. Det beror på vilken typ av information det är fråga om samt, i vissa fall, vilken skada det kan innebära för eleven om informationen lämnas ut. Om den skola som lämnar ut informationen har gjort en sekretessprövning och bedömer att informationen inte är sekretessbelagd så ska den alltså lämnas ut.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93179)