Kan vårdpersonal tvinga enskild till planerat kejsarsnitt?

Hej! Läkarna vill tvinga mig till ett planerat kejsarsnitt pga 2 st akutsnitt tidigare. De kejsarsnitten var tillfälliga och påverkar inte denna graviditet. Enligt patientlagen har jag fattat det som om att jag har rätt att avstå men ej kräva en specifik behandling. Vad gäller här? Kan de tvinga mig så länge vi mår bra?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap 1 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) så stadgas det att vården ska ges med respekt för allas lika värde och för den enskilde människans värde. Detta ger uttryck för människovärdesprincipen och är också grundlagsfäst i 1 kap 2 § Regeringsformen.

Mot bakgrund av detta kan man säga att patientlagen bygger på en stark princip om frivillighet och samtycke och rätten till personlig integritet. Det finns ingen rätt för vårdpersonal att tvinga en enskild till en viss vård i Sverige, utan vården ska alltid ges i samråd med den enskilde. Däremot har du som enskild inte rätt att kräva en specifik behandling, utan det är vårdpersonalen som avgör vilken behandling som är lämplig.

Sammanfattningsvis så har du förstått det helt korrekt. Vårdpersonalen kan aldrig tvinga dig till något (med undantag för livsuppehållande åtgärder i nödsituation), utan att du har rätt att tacka nej till den vård du erbjuds. Däremot har du ingen rättighet att ställa krav på att få en viss specifik behandling eller vårdinsats, utan det är vårdpersonalen som bestämmer detta, men vården ska ges i samråd med den enskilde.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt svar på din fråga! Lycka till!

Vänliga hälsningar,  

Tilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”