Kan vårdnadshavare eller barn bli skyldig att ersätta lärarens mobil?

FRÅGA
Min son spelade bollspel på rasten i skolanHan fick bollen i ansiktektet och barnen skrattade åt honom. Han blev ledsen och arg och sparkade till en jacka som låg på markenI jackan låg frökens mobil. Skärmen gick sönder. Nu vill hon ha ersättning av mig som förälder. Jag tycker de var oansvarigt av läraren att lägga jacka på marken och ha sin mobil i den på en skolgård. Mitt barn är 12 år Min son började gråta när mobilen gick sönderHan sa. Det var en jacka mamma. Jag visste inte det låg en mobil i den.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för om din son eller du kan bli skyldiga att ersätta mobilen. Sedan kommer jag att redogöra för vad du bör göra nu och sist skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

I detta fall är det skadeståndslagen (SkL) som är tillämplig.

Kan du eller din son bli skyldiga att ersätta mobilen?

Som förälder till ett barn har man skyldighet att ersätta skador som ens barn orsakar genom brott, se SkL 3 kap. 5 §. Av allt att döma så verkar det som att din son inte haft uppsåt att ta sönder mobilen utan att det skett genom en ren olyckshändelse och han har därför inte begått något brott.

Den som orsakar skada utan uppsåt men genom vårdslöshet blir som huvudregel skadeståndsskyldig, se SkL 2 kap. 1 §. Den som är under 18 år ska dock ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hens ålder, utveckling, vad det rör sig om för handling och om det finns någon ansvarsförsäkring, se SkL 2 kap. 4 §. Din son kan alltså bli skadeståndsskyldig, men det finns ett antal omständigheter man tar hänsyn till eftersom han är under 18 år. Värt att nämna är också att det finns en jämkningsregel som innebär att skadeståndet kan sättas ned om den andra parten själv har medverkat till skadan, se SkL 6 kap. 1 § 2 st. I det här fallet låter det som att läraren eventuellt kan ha medverkat till skadan genom att, precis som du säger, ha mobilen i jackan liggande på marken på en skolgård.

Varje skadeståndsbedömning är individuell och baseras på ett antal olika faktorer och då jag inte känner till alla omständigheter är det svårt för mig att uttala mig med säkerhet kring detta fall. Det jag kan säga är att det låter som din son kan vara skadeståndsskyldig genom att ha agerat vårdslöst men att skadeståndet också antagligen kan jämkas eftersom det verkar som att läraren själv medverkat till skadan. Hur mycket skadeståndet jämkas beror på hur stor del i skadan din son respektive läraren hade, se SkL 6 kap. 1 § 3 st.

Vad bör du göra nu?

Jag rekommenderar dig att i första hand höra av dig till läraren och förklara att det var en olyckshändelse och att hon själv har bidragit till skadan genom att ha mobilen liggande på marken. Ni bör sedan höra av er till era respektive försäkringsbolag och se om de täcker skadan. Med största sannolikhet kan skadan ersättas genom antingen lärarens egen eller er hemförsäkring minus eventuell självrisk. Förhoppningsvis kan ni lösa saken med hjälp av era försäkringsbolag. Om läraren fortfarande skulle kräva ersättning är det upp till henne att ta saken vidare till domstol, detta kommer dock kosta henne pengar och verkar osannolikt då det inte bör röra sig om så mycket pengar, antagligen bara självrisken till försäkringsbolaget.

Sammanfattning

Din son kan bli skadeståndsskyldig genom att ha orsakat en skada genom vårdslöshet. I bedömningen tas det dock hänsyn till att han är under 18 år. Skadeståndet kan antagligen jämkas eftersom det låter som att läraren kan ha medverkat till skadan genom att ha sin mobil liggande på marken på en skolgård. Jag rekommenderar er att i första hand försöka lösa saken med hjälp av era försäkringsbolag. Förhoppningsvis kan ni komma överens om en lösning och få ersättning genom era försäkringar. Om läraren fortfarande skulle kräva dig på ersättning är det upp till henne att ta saken vidare till domstol, detta ser jag dock som osannolikt då det kommer kosta henne pengar och det i detta fall inte verkar röra sig om någon större summa pengar, antagligen bara en självrisk till försäkringsbolaget.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)