Kan vårdnadshavare bli skyldig att ersätta lärarens telefon?

FRÅGA
Min son 10 år har av misstag haft sönder en lärares privata telefon under rast. Läraren gick emellan i ett bråk o min son slog med en innebandyklubba så telefonen sprack.Nu kräver läraren mig på ett antal tusen i ersättning. Självrisk o ett tillägg.Finns det grund för detta då min son är minderårig, det var en olycka och läraren har en privatägodel i tjänsten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det här fallet blir skadeståndslagen (SkL) tillämplig.

Kan ni bli skyldiga att ersätta telefonen?
Föräldrar är skyldiga att ersätta skador som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). På det du beskriver verkar det som att din son orsakat skadan genom en olyckshändelse, och alltså inte genom något brott.

Den som orsakar skada genom vårdslöshet är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Om den som vållar skadan är under 18 år ska han ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, vad för slags handling det rör sig om, om det finns någon ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap. 4 § SkL). Din son kan alltså bli skadeståndsskyldig för telefonen men då ska dessa nämnda omständigheter tas i beaktning.

Det finns även en regel som säger att skadestånd kan jämkas om den skadelidande personen, läraren i det här fallet, själv medverkat till skadan på något sätt (6 kap. 1 § 2 stycket SkL). Hur mycket skadeståndet kan jämkas beror på hur stor del i vållandet av skadan din son och läraren hade (6 kap. 1 § 3 stycket SkL). Jag kan dock inte uttala mig om det blir aktuellt i det här fallet eftersom jag inte vet tillräckligt om vad som hände.

Vid en bedömning av skadestånd ska en individuell bedömning göras utifrån fallet och det är som sagt ett antal faktorer och omständigheter som ska tas i beaktning. Det är svårt för mig att uttala exakt vad som gäller i det här fallet.

Vad kan ni göra nu?
Hör av dig till läraren och prata med honom/henne och förklara att det var en olyckshändelse. Ni bör båda höra av er till era respektive försäkringsbolag och se om de kan betala någon ersättning för skadan. Troligtvis kan skadan täckas av något av era försäkringsbolag, minus eventuell självrisk. Om läraren fortfarande kräver ersättning för telefonen är det hans/hennes sak att ta vidare till domstol. Att väcka talan i domstol är kostsamt och troligtvis inget som han/hon kommer att göra om ni kan lösa det mellan er.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia Simu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)