Kan våra gemensamma barn ärva min fastighet framför min make?

Hej! Jag äger en fastighet till 100% där jag och min make bor på heltid och där även våra, två, myndiga gemensamma, barn bor. Min make äger således ingen del av fastigheten.

Min make och jag gifte oss 1996 och vi är fortfarande gifta.

Vi har inga (särkull-) barn på annat håll.

Kan jag testamentera min fastighet till barnen direkt (och således gå förbi min make) eller är det alltid maken som ärver det jag lämnar efter mig först (oavsett vad man skriver i ett testamente)?

Mvh,

Gabriella

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur jag kommer tolka din fråga

För att besvara din fråga måste jag först veta om du och din make har skrivit ett äktenskapsförord alternativt om din fastighet har blivit testamenterad till dig. Då inget av detta framkommer från din fråga kommer jag att ta hänsyn till båda scenarion när jag besvarar frågan. I båda svaren kommer jag att tolka din fråga på så vis att du vill veta vad som händer om du skulle avlida före din make.

Hur ser rättsläget ut?

Generellt sett till din fråga är det dels Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter förkortad ÄktB., och dels Ärvdabalken (1958:637), hädanefter förkortad ÄB, som aktualiseras. I den förstnämnda finns bestämmelser om vad som händer när ett äktenskap upphör, vilket det anses göra om ena maken skulle avlida utan att en skilsmässa pågår (1 kap. 5 § ÄktB.). När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras ( 9 kap. 1 § ÄktB. och 23 kap. 1 § ÄB.) och det som kommer ingå i bodelningen är det giftorättsgods vardera make innehar (10 kap. 1 § ÄktB.). Inom juridiken anser man allt allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB.). Det som utgör enskild egendom kan vara sådant som ena maken fått tilldelat sig via testamente med förbehåll att detta ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB.)

Vad händer med fastigheten?

Skillnaden huruvida fastigheten är enskild egendom eller ej är endast om halva värdet av fastigheten ska räknas in i din kvarlåtenskap (om fastigheten ej är enskild egendom) eller om hela värdet på fastigheten ska räknas in i din kvarlåtenskap (om fastigheten är enskild egendom). Vidare är era gemensamma barn först att ärva enligt 2 kap. 1 § ÄB. Dock kan som sagt make komma emellan och ärva enligt 3 kap. 1 § ÄB. Även om du väljer att testamentera fastigheten direkt till era gemensamma barn kommer dessa alltså att få vänta tills maken avlider (12 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning