Kan vår förening åberopa force majeure för att slippa uppsägningstid av lokal på grund av Corona-viruset?

2020-03-28 i Hyresavtal
FRÅGA
HejVi är en ideal förening med 150 medlemmar, vi tillhandahåller läxhjälp för barn och ungdomar, våra inkomster kommer från medlemmarna, men på grund av koronakrisen kommer medlemmarna inte längre och vi får inte heller några pengar från dem, vi har en lokal hyra på cirka 30.000kr i månaden som vi inte kan betala mer. Vi har 9 månaders uppsägning men vi kan inte överleva i ytterligare nio månader.Fråga 1. Finns det någon möjlighet att få statligt stöd för hyran med regeringens stödpaket, nör det är en förening. Fråga 2. Corona-krisen kan det betraktas som Force majeure och om kan uppsäga med det samma och släppa för att betala hyran i 9 månader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till er kommer att redogöras för hur situationen ser ut i nuläget. Med tanke på den utveckling som dagligen sker, dels i form av inskränkningar i samhället, dels i form av presenterade stöd- och krispaket, kan situationen komma att förändras efter hand.

"Finns det någon möjlighet att få statligt stöd för hyran med regeringens stödpaket, när det är en förening?"

De stöd- och krispaket som regeringen hitintills presenterat har främst varit riktade till företag (korttidspermittering, anstånd med skattebetalning m.m.). När det gäller hyror har det presenterats ett stöd, dock tar det inte sikte på en sådan verksamhet ni bedriver. Syftet med förslaget är minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av Coronaviruset i vissa särskilt utsatta branscher (hotell, restaurang och vissa andra branscher). Inriktningen är en hyresnedsättning för vilken staten bär 50 procent av nedsättningen, upp till 50 procent av den fasta hyran. Tanken är att ersättning ska vara möjlig att söka i efterhand. Förslaget riktar sig dock mot vissa branscher och målgruppen är dessvärre inte en förening med sådan verksamhet som den ni bedriver.

"Corona-krisen kan det betraktas som Force majeure och om kan uppsäga med det samma och slippa att betala hyran i 9 månader?"

Force majeure är inte något som finns lagstadgat vad gäller hyresförhållanden. Möjligheten att åberopa force majeure i hyresavtal får bedömas av hur kontraktet mellan er och hyresvärden är utformat. Force majeure-klausuler i hyresförhållande är ofta ensidigt skrivna, till förmån för hyresvärden. Det sagda innebär att det i regel är hyresvärden som kan åberopa force majeure om den inte kan fullgöra prestationen. Ofta är klausulerna utformade så att det innefattar en lättnad i fullgörelse av prestationen utan skadeståndsskyldighet, om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras, med angivande av särskilda omständigheter inklusive ingrepp av offentlig myndighet, som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Huruvida en epidemi/pandemi som Corona innefattas är egentligen oklart. Force majeure-klausuler tolkas restriktivt.

Grundläggande för att ni ska ha möjlighet att åberopa force majeure är att det finns avtalat mellan er och hyresvärden att så kan ske. Finns det ingen avtalsklausul finns det sannolikt inte heller någon möjlighet för er att åberopa möjligheten att slippa betalningsansvar. Även om det finns en force majeure-klausul ni kan åberopa är det dock svårt att åberopa skäl för att inte betala en förfallen skuld. Utgångspunkten är att ni, trots rådande omständigheter, har en skyldighet att betala hyran enligt vad som avtalats mellan er och hyresvärden. Har ni en uppsägningstid om nio månader är ni betalningsskyldiga därom.

Min rekommendation är att ni tar kontakt med er hyresvärd och undersöker om ni kan komma överens om hyran. Eventuellt anstånd, nedsättning av hyran temporärt eller att ni kan komma överens om en kortare uppsägningstid. Kanske finns det en annan hyresgäst som kan tänka sig att ta över lokalen tidigare? Tyvärr finns det inget stödpaket för en förening som er och sannolikt blir det svårt att åberopa force majeure från er sida om det inte avtalats därom.

Om något är oklart eller ni behöver hjälp av en av våra jurister är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91059)