Kan utlänningar gifta sig i Sverige?

FRÅGA
Kan utlänningar gifta sig i Sverige och är giftermålet giltigt utanför sverige
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förutsättningar för att ingå äktenskap
Äktenskap kan ingås i Sverige även om parterna inte är svenska medborgare eller bosatta i landet. För att få gifta sig måste parterna ha rätt att gifta sig enligt svensk lag och enligt lagen i det land de antingen är medborgare i eller bor i. Detta kan styrkas genom att en behörig myndighet i medborgarlandet eller hemvistlandet utfärdar ett äktenskapscertifikat. Innan en vigsel i Sverige måste även en ansökan om hindersprövning göras hos Skatteverket, se 1 kap. 1 § 1 st. lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Hindersprövningen innebär att de blivande makarna måste vara över 18 år, de får inte vara nära släkt med varandra och inte redan vara gifta/ingått registrerat partneräktenskap.

Om makarna inte är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige ska man i samband med hindersprövningen besöka ett av skatteverkets servicekontor för att styrka sin identitet med ett pass. Du kan läsa mer om detta och även hitta ditt närmaste servicekontor på skatteverkets hemsida, genom att klicka här. Vidare måste parterna, om de inte är folkbokförda i Sverige, lämna ett intyg till Skatteverket där deras civilstånd framgår. Intyget ska i första hand vara utfärdat av en behörig myndighet i det land där parterna bor nu och i andra hand av en behörig myndighet i det land där de är medborgare. Intyget får vara högst 4 månader gammalt.

När ovanstående krav är uppfyllda och hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska sedan lämnas till vigselförrättaren.

Ett svenskt äktenskap utomlands
I Sverige utfärdas inte internationella äktenskapsbevis (Marriage certificate) som bevis för att två personer har gift sig. Det dokument som motsvarar äktenskapsbeviset är personbeviset Utdrag om folkbokföringsuppgifter, som går att få på svenska eller engelska. Detta dokument kan användas för att styrka sitt äktenskap utomlands.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1059)
2020-02-28 Fråga om registrering av utländskt äktenskap i Sverige
2020-02-27 Fråga om tolkning av äktenskapsförord
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (77530)