FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/12/2019

Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?

Hej!

Kan en person som inte är bosatt i Sverige men som blev frihetsberövad i Sverige under 4 månaders period få ansöka om ersättning? Personen har då suttit med restriktioner dessutom.

Personen blev dömd via tingsrätt men friad efter sin överklagan till hovrätten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar ersättning vid frihetsberövande är Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Lagen gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1 §). Rätt till ersättning har den som varit häktad på grund av misstanke om brott bland annat om det meddelas frikännande dom (2 §). Lagen ställer således inget krav på att den häktade måste vara svensk medborgare.

Enligt praxis utgår normalersättning vid frihetsberövande oavsett i vilket land personen är medborgare och oavsett på vems uppdrag frihetsberövandet sker.

Som svar på din fråga innebär det att personen som varit frihetsberövad i Sverige, men inte är bosatt i landet, kan ha rätt till ersättning. För att ansöka om ersättning ska hen vända sig till Justitiekanslern.


Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?