FrågaAVTALSRÄTTGåva25/03/2020

Kan tre personer stå med i samma gåvobrev som gåvotagare?

Kan vi tre systrar stå på samma gåvobrev. Med namn och personnummer.Det är inte ett förskott på arv. Gåvan är enskil egendom.Mor undertecknar och en person bevittnar. Kan vi sen sköta detta på banken? Vi är två som har fullmakt och har dispositionsrätt för mors konton. Gåvan är pengar som vår mor vill ge oss. Vår mor är 100 år. Lite ostadig att ta med till banken, men helt klar i huvudet.

Tacksam för svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Jag kommer välja att dela upp frågorna i olika rubriker i mitt svar för att göra det enklare för er att navigera i mitt svar. Och innan jag går till de frågor som jag identifierat i er fråga så kommer jag att gå igenom lite allmänt kring gåvobrev.

När det kommer till gåvobrev så finns det inga uppställda formkrav för hur ett sådant ska formuleras och upprättas (jfr. 1 § Gåvolagen). Jag vill dock påpeka att det är viktigt att det tydligt framgår vilka som är mottagare av gåvan och hur stor andel var och en av mottagarna ska erhålla. I ett gåvobrev kan man också skriva in villkor för gåvan, t.ex. under vilka förutsättningar som gåvan ska genomföras etc. Jag har förstått det som att denna gåva som ni ska få inte ska räknas som ett förskott på arvet, men förstod inte om ni undrade nånting kring det. I vilket fall så är det möjligt att i gåvobrevet lägga till att gåvan inte ska räknas som ett förskott på arv. Jag vill också tillägga att en överlåtelseförklaring bör finnas med i gåvobrevet. I och med att det inte finns några uppställda formkrav för hur ett gåvobrev ska formuleras och upprättas så vill jag till sist tillägga att det är viktigt att gåvobrevet är begripligt för utomstående.

Kan tre personer stå med i samma gåvobrev?

I er fråga förstår jag att ni är tre personer som ska erhålla en gåva från er mor. Svaret på om ni samtliga kan stå med i ett och samma gåvobrev är Ja. Som jag tidigare nämnde så är det viktigt att vara tydlig med vilka som är mottagare av gåvan och det är därför en bra idé som ni nämner att namn, personnummer samt underskrift finns med i gåvobrevet då detta gör det tydligt vilka som ska erhålla gåvan.

Bevittnande och undertecknande av gåvobrev

Jag har inte uppfattat utifrån er fråga om ni som gåvotagare kommer att underteckna gåvobrevet, utifrån er fråga så har jag enbart förstått det som att er mor ska underteckna gåvobrevet. Jag vill därför tillägga att ni systrar som är gåvotagare också bör underteckna gåvobrevet.

Som jag tidigare nämnde så finns det inga formkrav, och heller finns det inga vittneskrav när det kommer till upprättande av gåvobrev som i detta fall. Däremot kan det vara en stor fördel om en tvist i framtiden skulle uppstå att ha vittne till gåvobrevet. Av trovärdighetsskäl så bör inte någon som är anhörig till nån av er vara vittne.

Kan ni sköta detta på banken?

Jag har förstått att ni har fullmakt över er mors konton och det bör därför inte vara några problem för er att gå till banken och be dem göra transaktionen. Ett tips för att försäkra er om att inga problem uppstår på banken är att ringa till det bankkontor som ni ska till för att utföra transaktionen och höra med dem innan ni åker dit. Men som jag förstått det utifrån er fråga där ni både kommer ha ett giltigt gåvobrev och har fullmakt över kontona och det bör därför inte vara några problem för er att sköta detta på banken.

Jag hoppas att ni fått svar på era frågor! Annars är ni välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Oliver SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”