Kan tidigare brottslighet påverka möjligheten att bli legitimerad sjuksköterska?

Hej! Jag blev dömd till villkorlig dom nyligen vilket som jag förstått innebär att det syns i mitt belastningsregister i 10 år. Det oroar mig att det ska bli ett problem för mig då jag planerar att utbilda mig till sjuksköterska om inte allt för lång tid. Den villkorliga domen gäller ringa misshandel och stöld. Jag kommer behöva ansöka om att bli legitimerad sjuksköterska när utbildningen är färdig och jag undrar om mina brott kan leda till att jag blir nekad? Jag är väldigt oroad. Tacksam för svar! Mvh 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tolkning av frågan och tillämplig lag

Jag tolkar det som att du undrar ifall din tidigare brottslighet kommer att påverka din möjlighet att bli legitimerad som sjuksköterska efter att du är klar med utbildningen. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av patientsäkerhetslagen (PSL).

När får legitimation inte meddelas?

Jag kommer att redogöra för de punkter vilket en sjuksköterskas legitimation inte får meddelas och hoppas på så sätt att jag besvarar din fråga.

Den som har avklarat utbildningen för att bli sjuksköterska ska på ansökan få legitimation (4 kap 1 §  första stycket PSL). Det finns dock ett undantag till denna regeln som säger att legitimation inte får meddelas om förhållandena är sådana att en befintlig legitimation skulle återkallas (4 kap 1 § andra stycket PSL). Detta gör att vi måste kolla på grunderna för att återkalla legitimationen.

När kan en legitimation återkallas?

En legitimation kan återkallas

  • om den legitimerade har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke,
  • i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne,
  • eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket (8 kap 3 § PSL)

I detta fallet blir det främst andra punkten som hade kunnat aktualiseras och därför kommer jag nu redogöra mer för de.

i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne,

Ett krav för att denna punkten ska leda till att en legitimation får återkallas eller inte meddelas krävs att brottsligheten är allvarlig. Det är svårt att säga exakt vad denna gränsen går och för att avgöra detta behöver man kolla på brottets art, brottets straffvärde, påföljden, förmildrande och försvårande omständigheter samt övriga omständigheter.

Av förarbetena får vi några exempel på sådana allvarliga brott som är ägnade att påverka förtroendet:  bland annat brott mot annans liv eller hälsa, narkotikabrott, sexualbrott, barnpornografibrott, förfalskningsbrott, osant intygande och mened.

Normal sätt skulle antagligen inte ringa misshandel och stöld anses som den allvarligare brottsligheten men det är ingenting jag med säkerhet kan svara på, det hade också kunnat fall in här beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis kan tidigare brottslighet medföra att legitimation inte får meddelas. Då gäller det att brottsligheten är att anse som allvarlig. I ditt fall tror jag inte det skulle leda till att legitimation inte kommer kunna meddelas men det är svårt att säga. När ansökan om legitimation prövas kommer de som tidigare skrivits kolla på alla omständigheter omkring för att avgöra om det är ett hinder för att meddela dig legitimationen. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett tydligare svar än så men hoppas iallafall att du har fått en liten tydligare bild om vad det är som kan utgöra ett hinder för att få legitimationen.

Har du några andra frågor är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Hälsningar,

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000