​Kan systern hindra mig från att ge bort min andel i fastigheten?

2017-03-07 i Gåva
FRÅGA
Två systrar äger en fastighet. Ena systern delar upp sin halva för att skänka till sina tre barn. Alltså äger vart och ett barn en fjärdedel av halva fastigheten (hon själv äger alltså fortsatt en fjärdedel av halva fastigheten).Får hon göra detta utan av tillfråga sin syster som ju fortsättningsvis äger 50% av fastigheten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att göra svaret mer lättförståeligt utgår jag ifrån att du är den syster som vill ge bort vissa delar till dina barn.

Eftersom du och din syster äger fastigheten tillsammans är ni delägare enligt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. Det är den lagen som reglerar hur ni tillsammans och enskilt får förfoga över huset. Utgångspunkten är att varje delägare får fritt förfoga över sin andel vilket innebär att du får bestämma rättsligt över din andel i huset utan systerns samtycke. En förutsättning är alltså att ditt agerande inte påverkar systerns förfoganderätt över sin andel (2§ Samäganderättslagen).

Samäganderättslagen är dispositiv vilket betyder att samäganderättslagen gäller så länge ni inte avtalat om något annat. En vanligt förekommande klausul i sådana avtal är t.ex. att andelen måste först erbjudas den andre delägaren innan den överlåtes till någon annan. Om ni inte avtalat om något sådant eller ö.h.t. inte har något avtal som reglerar er förfoganderätt kan du ge bort din del som gåva till dina barn utan din systers samtycke.

Ta reda på om det finns något sådant avtal innan du överlåter delar av din andel. Tänk även på att när det gäller gåvoöverlåtelse av fast egendom finns det vissa formkrav (4 kap. 1 och 29 §§ Jordabalken). Uppfylls inte dessa krav riskerar gåvan att vara ogiltig. Du hittar en mall för sådant gåvoavtal hos oss på Lawline. Dina barn som får fastigheten måste också ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Du hittar en sådan ansökan här.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (726)
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)
2021-07-18 Hur kan man komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-07-12 Jag vill överlåta min andel i bostadsrätt genom gåva, hur gör jag?
2021-07-12 Vilka formkrav finns för samboavtal och gåvobrev av fastighet?

Alla besvarade frågor (94230)