Kan styrelsen i en samfällighet besluta om straffavgift om man inte deltar på städdagar?

2017-10-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej Vi bor i ett område där vi har samfällighet och då ska man ställa upp 2 gånger om året och städa de allmänna grönområderna mm , men nu har styrelsen beslutat på ett årsmöte att om du inte deltar på dessa dagar så ska du straffbeläggas med 600 kr , får man verkligen göra så ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen som kom den 31 oktober 2016, mål nr: F 2651-16, slog domstolen fast att det inte är förenligt med Samfällighetslagen att besluta om en städavgift på en årsstämma. Styrelsen i din förening får alltså inte besluta om straffavgiften på det sätt dom har gjort.

Detta framgår av 40 § i Samfällighetslagen där det står att bidrag i pengar ska uttaxeras av medlemmarna om föreningens behov av medel inte täcks på annat sätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jenny Ångström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2092)
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?
2021-09-15 Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?
2021-09-15 Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg
2021-09-07 Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?

Alla besvarade frågor (95697)