Kan Staten tvinga mig att ha en offentlig försvarare och vem betalar rättegångskostnaderna?

FRÅGA
Hej, många ställer liknande frågor men jag vill förtydliga, för det är inte riktigt samma fråga och svar så att jag känner att det passar mina funderingar.Jag nekade till fortkörning 24km/h för fort på 110 väg. Fick hem ett Strafföreläggande från åklagare.Om jag inte godkänner denna och betalar 2800kr så kommer det "sannolikt" (åtalsunderlåtelse?) gå till domstol.Finns det någon risk att jag i domstol blir tvungen att betala andra kostnader än det ursprungliga bötesbeloppet.Kan de tvinga på mig rättshjälp/försvarare?Kan de utkräva några rättegångskostnader om jag blir fastställer domen från åklagare?Hur stor sannolikhet är det att det kommer kosta mer än 2800kr om jag blir dömd?Tack för hjälpen
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Till att börja med så har du rätten att representera dig själv och dina egna intressen i rätten. Med andra ord kan Staten inte tvinga dig att ha en försvarare om ditt mål går till domstol, 21 kap 1 § Rättegångsbalk (1942:740), RB, se här

Fortsättningsvis om du förlorar målet och domaren fastställer dina böter så gäller följande: är kostnaderna för rättegången lägre än 250kr behöver du inte ersätta staten överhuvudtaget, 6 § Förordning (1997:406) om offentlig försvarare. Om rättegångskostnaden överstiger 250kr blir du skyldig att betala dessa, rätten kan dock jämka kostnaderna med hänsyn till din ekonomiska situation, 31 kap 1§ 4 st RB. Det saknar betydelse om du har motsatt dig att bli förordnad en försvarare, betydelsen ligger i om förordnandet var skäligt befogat eller inte.

Enligt Högsta Domstolen i NJA 1973 s. 236 så kan du inte som tilltalad bli befriad från kostnader för att det inte är du personligen som har orsakat dessa, vidare i NJA 1981 s.807 ansåg Högsta Domstolen att en offentlig försvarare behövdes för att den tilltalade skulle kunna tillvarata sina rättigheter, inte för att målet var för komplicerat utan för att yrkandet var "frikänd". I ett annat fall befriade Högsta Domstolen den tilltalade från att betala för den offentliga försvararen eftersom det inte ansågs vara nödvändigt.

Sannolikheten för att det kommer att kost under 2800kr vill jag inte uttala mig om, det beror helt på hur målet bedrivs.

Sammanfattningsvis så kan blir du skyldig att betala dina rättegångskostnader om de inte understiger 250kr, vilket är högst osannolikt. Du får representera dig själv, men om du förlorar kommer det med största sannolikhet uppkomma rättegångskostnader som du blir ersättningsskyldig för.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98494)