Kan socialtjänsten omhänderta en person som är äldre än 18 år?

FRÅGA
Hej! Har socialtjänsten samma rätt att omhänderta en vuxen person, 18 år eller äldre på samma sätt som de gör med någon under 18? Dvs. att man kommer fram till att en orosanmälan stämmer och därför kommer hem till den vuxna personen, vare sig han bor hemma hos föräldrar eller ensam och omhändertar honom mot hans vilja för att sedan placera honom någon annanstans under bevakning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Omhändertagande av unga

Socialtjänsten i en kommun kan fatta beslut om vård av unga på två grunder. Den första är när en ung person lever i ett hem som riskerar dennes hälsa eller utveckling genom till exempel fysisk eller psykisk misshandel, brister i omsorgen eller andra förhållanden. (2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Den andra grunden är när en ung person själv riskerar sin hälsa eller utveckling genom till exempel missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. (3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Socialnämnden kan besluta att omedelbart omhänderta en person som är under 20 år om det är sannolikt att den behöver vård enligt någon av de ovan nämnda grunderna eller om en domstol har beslutat att det inte kan skjutas upp med risk för den unges hälsa eller utveckling. (6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)

Tvångsvård av unga

Det är socialnämnden som bestämmer hur vården av den unge ska utformas och var den ska bedrivas. (11 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Socialnämnden eller den aktör som socialnämnden har lämnat över utförandet av vården till ska ha uppsikt över den unga. (11 § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)

När tvångsvård inte längre behövs ska socialnämnden besluta att den ska upphöra. (21 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Vård enligt den första grunden med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge fyller 18 år. (21 § andra stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) Vård enligt den andra grunden med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge fyller 21 år (21 § tredje stycket lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)

Sammanfattning

Socialtjänsten har rätt att omhänderta personer över 18 år om det finns en risk för deras hälsa eller utveckling och de är i behov av vård. De får inte omhänderta någon över 20 år. Sådan vård ska upphöra senast när den unge fyller 21 år. Medan sådan vård bedrivs är det socialnämnden som beslutar om vårdens plats och hur omfattande bevakningsbehov den unge har.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97626)