FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess13/02/2019

Kan socialtjänsten neka att lämna ut en familjehemsutredning till modern vars barn är placerade i det aktuella familjehemmet?

Hej.

Jag är god man till en kvinna som har 2 små barn frivilligplacerade i familjehem. Mannen i familjehemmet är dömd för grov stöld, och den äldsta sonen är drogmissbrukare. Nu vill min huvudman ha ut familjehemsutredningen och beslutet från socialnämnden att godkänna den familjen. Kan socialtjänsten neka till att lämna ut den ? Vi har bråkat länge för att få den nu.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om utlämnande av handlingar finns främst i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och tryckfrihetsförordningen (TF). Det är dessa lagar som jag kommer att förhålla mig till i mitt svar.

Familjehemsutredningen är att se som en allmän handling. Huvudregeln för allmänna handlingar är att vem som helst får ta del av och läsa vad som står i handlingen, TF 2 kap 1 §. Denna huvudregel kan dock brytas om en handling är sekretessbelagd.

Familjehemsutredningen är sekretessbelagd

Familjehemsutredningen rör rimligtvis personliga förhållanden, t.ex. angående den äldsta sonens missbruk. Handlingar som rör personliga förhållanden är i regel sekretessbelagda, TF 2 kap 2 §. Endast om familjen inte skulle skadas av att annan att annan tar del av handlingen så får den lämnas ut till din huvudman, OSL 26 kap. 1 §. I lagtexten står det uttryckligen att det måste stå klart att den som handlingen berör inte ska skadas av att den sprids. Det är ett högt krav som ställs och familjehemsutredningen innehåller typiskt känsliga uppgifter. Detta gör att det dessvärre är osannolikt att socialtjänsten kommer att lämna ut familjehemsutredningen till din huvudman.

Hur kan ni gå tillväga?

Det första ni kan göra är att trots allt begära från socialtjänsten att utredningen lämnas ut, i sådana fall kommer de att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte, TF 2 kap 17 §. Eftersom du skriver att ni har "bråkat" med socialtjänsten en del så utgår jag från att ni redan gjort detta. Om så är fallet kan ni överklaga socialtjänstens beslut om att inte lämna ut handlingen. Detta ska göras tre veckor efter att beslutet om att inte lämna ut handlingen togs.

Det andra ni kan göra är att ta kontakt med familjehemmet och be om deras tillåtelse till att huvudmannen får ta del av utredningen. I och med att utredningen berör familjens personliga förhållanden så är det de som förfogar över sekretessen. Det innebär att de har möjlighet att samtycka till att din huvudman får ta del av utredningen, OSL 12 kap 2 §.

Sammanfattning

Det verkar för mig uppenbart att din huvudman har ett stort intresse av att ta del av familjehemsutredningen. Men trots att det kan verka underligt så har hon tyvärr ingen juridisk rättighet att ta del av utredningen på grund av sekretessen som handlingen troligtvis är täckt av. Om socialtjänsten nekat att lämna ut utredningen och ni har överklagat beslutet utan resultat vill jag mena att det bästa ni kan göra är att ta kontakt med familjehemmet och be dem att samtycka till att din huvudman får ta del av handlingen.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”