Kan släktingar vittna vid undertecknande av framtidsfullmakt?

2018-03-13 i Formkrav
FRÅGA
Hej.Vad gäller betr .bevittning av underskrift av Framtidsfullmakt. Kan släkting (broder) bevittna som inte är fullmaktshavare?Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeln om vem som får vittna vid undertecknande av framtidsfullmakter finns att hitta i 4 § i lagen om framtidsfullmakter. Denna bestämmelse hänvisar till ärvdabalken 10 kap 4 § 1 och 3 styckena angående vem som får vittna. Av första stycket framgår följande:

"Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne."

Denna bestämmelse är egentligen till för testamenten. Men eftersom den hänvisas till från lagen om framtidsfullmakter är den tillämplig på detta fall också. Av andra meningen av det ovan citerade framgår att testatorns syskon inte får vittna. En testator är den som testamentet gäller för. I ditt fall får man "översätta" lagtexten till att en broder till den som ger en framtidsfullmakt inte får vittna.

Sammanfattningsvis gäller alltså att ett syskon till givaren av framtidsfullmakt (fullmaktsgivaren) inte får vittna.

Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (180)
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98481)