Kan släkten styra över släktgård?

2019-09-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga beträffande uttrycket " taga över släktgården ", om man ärver den efter det att föräldrarna har gått bort! Heter det lika dant om man har köpt släktgården av sina föräldrar och sedan drev den vidare. Finns det någon form av juridisk skillnad i dessa två fall? Är man friare att taga beslut i det senare fallet, om man exempelvis vill testamentera gården till någon närstående vän som ej ingår i släkten, eller för den skull kanske fattar beslutet att sälja gården på öppna marknaden, utan hänsyn till syskon eller övriga släktingar! Är man då "EN FRI MAN" att kunna taga beslut som släkten förmodligen kommer att ogilla. Har man några juridiska förpliktelser mot släktingar, oavsett om man ärvt gården, eller friköpt den medans föräldrarna, eller någon av föräldrarna levde? Jag lägger inga moraliska aspekter i frågan, endast juridiska! Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du undrar om några juridiska skyldigheter gentemot släktingar kan följa med ägandet av en släktgård.

Utredning

Enligt min uppfattning kan inga särskilda skyldigheter åläggas den som äger en släktgård enbart baserat på det faktum att gården gått i arv i något visst antal generationer. Jag vet inte varifrån du hämtat formuleringen "taga över släktgården", men jag kan säga att denna formulering med största sannolikhet inte har någon särskild juridisk-teknisk innebörd. När någon väl äger en fastighet är denne fri att förfoga över fastigheten såvida inget annat avtalats, exempelvis genom servitut. Förutsatt att exempelvis du äger gården själv har dina släktingar sålunda inga rättsliga möjligheter att påverka dina beslut avseende den. Sättet du förvärvat gården på, exempelvis genom arv eller köp, spelar enligt min uppfattning ingen roll i detta sammanhang. Du kan alltså exempelvis testamentera gården till vem du vill, förutsatt att ingen laglott kränks genom detta.

Handlingsplan

Eftersom du inte presenterat ett konkret problem kan jag inte komma med en närmare rekommendation till dig. Förutsatt att det rör sig om en gård du äger kan jag dock rekommendera att du förfogar över den på det vis du finner lämpligt med hänsyn till relevanta omständigheter; dina släktingar kan inte komma med några anspråk baserat på att gården ägts av era släktingar tidigare.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1909)
2020-01-16 Hur kan jag överlåta del av fastighet till min sambo?
2020-01-01 Vad krävs för dokument för att säkerställa att en person som investerar pengar i en fastighet får ta del av en eventuell framtida värdeökning?
2019-12-29 Möjlighet att överklaga svensk dom till EU
2019-12-23 Vad är lös egendom?

Alla besvarade frågor (76421)