Kan skadestånd krävas för inkomstförlust orsakat av fel i vara?

2020-02-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Köpte en bil av en bilhandlare för några veckor sedan. Bilen har varit inne 2 ggr på deras verkstad och nu när jag fick tillbaka bilen så fanns problemet fortfarande kvar och kunde ej komma till jobbet på 1,5 dag.Kan jag kräva ersättning för den tiden jag ej kunde komma till jobbet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett köp mellan näringsidkare och konsument, vilket innebär att reglerna i konsumentköplagen blir aktuella. Jag utgår från att din fråga enbart handlar om skadestånd och inte huruvida du har rätt till t.ex. prisavdrag eller hävning.

När föreligger skadeståndsrätt?

Enligt 30 § konsumentköplagen har en köpare som huvudregel rätt till ersättning för skada han/hon lider genom att varan är felaktig. Skadeståndsrätten kan dock bortfalla om säljaren bland annat – kort formulerat – lyckas visa att sin underlåtenhet att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans/hennes kontroll.

Skadestånd för fel i vara kan bestå av ersättning för köparens utgifter och inkomstförlust (32 § konsumentköplagen). Du har alltså rätt att begära skadestånd för den inkomstförlust som uppkommit på grund av fel i bilen.

Värt att notera är att säljaren i ditt fall har möjlighet att begära att skadeståndet jämkas om skadeståndsskyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till säljarens ekonomiska förhållanden (34 § konsumentköplagen).

Hur begär du skadestånd?

Ifall säljaren vägrar bevilja ditt skadeståndsanspråk, har du möjlighet att anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kommer att hjälpa dig att pröva din tvist genom att ta ett opartiskt beslut som utgör en slags rekommendationen på hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om hur man anmäler här. I sista hand kan du vända dig till allmän domstol.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1070)
2020-09-29 Konsumentköplagen vid fel på bil
2020-09-28 Kan en begagnad båt vara belastad med en kredit?
2020-09-27 Häva köp utan fel eller dröjsmål
2020-09-25 När är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet?

Alla besvarade frågor (84562)