Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?

2020-09-09 i Myndigheter
FRÅGA
Om sjukvården gör en orosanmälan till socialen. Har jag rätt att få reda på vem som gjorde anmälan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vissa myndigheter och anställda har skyldighet att anmäla till socialnämnden om de inom yrket misstänker eller på något sätt får kännedom om att ett barn far illa. Detta gäller bland annat inom hälso- och sjukvården och myndigheter vars verksamhet berör barn och unga (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). De som har anmälningsplikt kan inte vara anonyma. Om det är en privatperson som orosanmäler kan denne dock göra det anonymt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (371)
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning

Alla besvarade frågor (86450)