Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?

2020-09-24 i Sjuk
FRÅGA
Hej!Vi är ett litet företag och vissa av våra anställda sjukanmäler sig inte till den personen de ska anmäla sig trots otaliga upprepningar om att sjukanmälan ska in till denne person. Räcker med ett sms eller mejl. På tisdagen kan t ex. arbetsgivaren få reda på att någon varit sjuk under måndagen.Min fråga är kan vi sätta olovlig frånvaro på personerna som inte sjukanmäler sig och kan sjukpenning utebli då de inte sjukanmält sig?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att din fråga är ifall arbetsgivaren kan sätta olovlig frånvaro på personerna som inte sjukanmäler sig när de är sjuka och ifall sjukpenning kan utebli för dessa personer. Jag kommer redogöra för vad som gäller och i slutet sammanfatta mitt svar.

Det finns ingen lag som reglerar sjukanmälan för anställda, hur den ska gå till osv. Istället är det arbetsgivaren på varje arbetsplats som avgör hur och när sjukanmälan ska göras. Arbetsgivaren ansvarar då för att det ska vara tydligt för de anställda hur en sjukanmälan ska gå till.

Sjukpenning och sjuklön

Du frågar ifall sjukpenning kan utebli ifall de anställda inte sjukanmäler sig.

Med sjukpenning avses de pengar som en anställd har rätt till om hen är sjuk längre än 14 dagar. Den anställda ska då ansöka om detta från Försäkringskassan. Mer information om detta finner du på Försäkringskassans hemsida.

De första 14 dagarna en anställd är sjuk, betalar arbetsgivaren som huvudregel ut sjuklön till denne. Vissa arbetsgivare betalar dock inte ut sjuklön och då kan den anställda direkt ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

I detta fall antar jag att du syftar på sjuklön, då jag tolkar det som att situationen handlar om att person inte har sjukanmält sig under en dag (måndagen).

Om en anställd inte sjukanmäler sig, kan hen inte få sjuklön. Denna regel kan undantas om arbetstagaren har varit förhindrad att göra anmälan (exempelvis om arbetstagaren varit så sjuk att hen omöjligt har kunnat sjukanmäla sig). Då betalas sjuklön ut från den dag då personen blev sjuk. Detta förutser dock att sjukanmälan görs direkt efter att hindret upphört. (8 § lagen om sjuklön)

Sammanfattning

Det korta svaret är att ja, arbetsgivaren kan sätta olovlig frånvaro på den anställda och sjuklön kan utebli om den anställde inte sjukanmäler sig. Med undantag om den anställde har varit förhindrad från att göra sådan anmälan.

Det är arbetsgivaren som bestämmer hur sjukanmälan ska gå till och till vem. Arbetsgivaren ansvarar även för att det ska vara tydligt för de anställda vad som gäller.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (209)
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?
2020-12-31 När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?

Alla besvarade frågor (91357)