Kan semestersättning läggas in i månadslönen?

Hej på er,

min fråga gäller semesterersättning.

Jag har en fastanställning och får månadslön.

Kan semesterersättning läggas i mitt månatliga månadslön som en extra rad som redovisar att jag får semesterersättning varje månad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semesterlagen behandlar frågor om ersättning och ledighet vid semester, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Först och främst ska noteras att en arbetstagare som utgångspunkt har rätt till semesterdagar och inte semesterersättning i samband med månadslönen. En arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om att semesterledighet inte ska förläggas, under förutsättning att anställningen pågår i högst tre månader. I sådant fall ska arbetstagaren ha rätt till semesterersättning istället. Om arbetstagaren arbetar längre än tre månader har hen rätt till semesterlön och ska inte få semestersättning i samband med månadslönen (4 § och 5 § semesterlagen).


Förutsatt att man har rätt till semesterersättning i samband med månadslönen gäller följande

Av lagens förarbeten framgår att semesterersättning eller semesterlön aldrig ska presumeras ingå i lönen. I normalfallet ska alltså semesterersättningen eller semesterlönen utbetalas i samband med ledigheten och inte inkluderas i lönen (prop. 2009/10:4 s. 37).

Arbetsgivare har dock möjlighet att inkludera semestersättningen i lönen men detta måste i så fall ske på ett "öppet och tydligt sätt". Detta innebär bland annat att det ska framgå separat i lönespecifikationerna hur mycket lön som utgör semesterersättning (se C-131/04 och C-257/04).

Som svar på din fråga kan alltså semesterersättning läggas in i din månatliga lön. Detta måste dock göras på ett öppet och tydligt sätt eftersom det annars presumeras att semestersättning inte ingår i lönen. Detta kan möjligen ske genom en extra rad i lönespecifikationen som anger hur mycket lön som utgör semestersättning. För att förtydliga vore det även rimligt att anställningsavtalet anger att lönen är inklusive semesterersättning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig tills oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”