Kan särkullbarn hindra en gåva av fastighet?

2021-01-30 i Make
FRÅGA
Hej! Kan särkullbarn hindra att man ger bort en gåva av fastighet till hustrun?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarnen kan inte hindra dig

Det finns ingen bestämmelse som hindrar dig från att ge bort en gåva, i form av en fastighet, till din hustru. Ett gåvobrev behöver dock utfärdas. Gåvohandlingen har följande formkrav vilka alla måste vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig då det är fråga om fastighet:

1. Gåvohandlingen ska vara skriftligt undertecknad med båda era namn

2. Fastighetens registerbeteckning ska finnas med

3. En viljeförklaring ska finnas med en förklaring om att du ger gåvan och att den är till din hustru

Vidare ska gåvan även registreras hos Skatteverket. Därefter behöver ni ansöka om lagfart. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet.

Efterlevande make ärver dig

Situationen som jag tolkar att du undrar över, är vad som händer ifall exempelvis du har avlidit, och vad dina barn skulle ha rätt att ärva. Jag tolkar situationen som att ni är gifta. ifall du skulle avlida ärver efterlevande make all egendom med fri förfoganderätt, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Särkullbarnen som du har nämnt, kan välja att begära att få ut sitt arv omedelbart om de skulle önska det, vilket också framgår av 3 kap. 1 § ÄB.

Särkullbarnen har rätt till sin laglott

Det som kan vara av intresse i din situation är att särkullbarnen har en laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten. Med detta menas att om särkullbarnen skulle ha haft rätt till exempelvis 100 000 kr vardera, så kan du t.ex. inte testamentera bort deras arv så att de får mindre än 50 000 kr vardera. Det finns dock en viktig bestämmelse i 7 kap. 4 § ÄB. Din hustru kan nämligen bli skyldig att ersätta särskullbarnen med den del av sin laglott som skulle kunna ha undantagits dem genom husförvärvet. Det innebär att värdet på gåvan kan "föras tillbaka" in i din kvarlåtenskap om du skulle avlida, vilket gör att dina barn (hustruns särkullbarn) har rätt till en högre laglott. Situationen aktualiserar ett typ av förskott på arv. Detta skulle kunna ske om du exempelvis ger bort fastigheten på dödsbädden, eller om du kan tänkas ha haft nytta av fastigheten fram tills din död, trots att fastigheten är bortgiven. Lagbestämmelsen är ett skydd för bröstarvingarnas laglott.

Sammanfattning

Som jag har tolkat din situation ser jag inga hinder med att du ger bort en gåva, så länge särkullbarnen åtminstone får ut sin vardera laglott. För att göra en heltäckande bedömning hade jag dock behövt mer information. Om du inte fick svar på din fråga är du välkommen tillbaka med en ny!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (489)
2021-10-21 Vem ärver efter mig om jag är gift men har inga gemensamma barn med min make?
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?

Alla besvarade frågor (96580)