Kan samfälligheten förbjuda mig att parkera på min fastighet?

2020-07-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, vi bor i ett samfällighetsområde i parhus med friköpt tomt. Det går en väg runt samfälligheten där man får köra fram men självklart inte parkera på samfällighetens väg på grund av att eventuella utryckningsfordon ska kunna komma fram. Nu till min fråga. Kan samfällighetens styrelse förbjuda mig att parkera på min tomt om det innebär in och utfart från samfällighetens väg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga bor ni inom ett samfällighetsområde med friköpt tomt. Det går en väg runt samfälligheten som får användas för trafik (dock får det inte parkeras på vägen då eventuella utryckningsfordon ska ha möjlighet att komma fram). Du undrar om samfällighetens styrelse kan förbjuda dig att parkera på din tomt, om det innebär in- och utfart från samfällighetens väg.

Utifrån vad du skriver i din fråga är tomten för din fastighet friköpt, dvs. din/er tomt. På er egen tomt får ni lov att parkera. Det krävs inte heller bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus, om parkeringen endast är avsedd för fastighetens behov (jfr 6 kap. 1-2 § plan- och byggförordningen).

När det gäller vägen förstår jag att den tillhör samfälligheten och min utgångspunkt är att vägen är en enskild sådan. Det är vägens ägare (samfällighetsföreningen) som bestämmer om trafik med motordrivna fordon eller ett visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum (10 kap. 10 § trafikförordningen). Om det utbetalas statsbidrag för vägen kan trafikinskränkningar påverka utbetalningen av bidraget och förbud mot trafik med motorfordon av visst slag eller fordon med last av viss beskaffenhet samt begränsning av största bredd, längd eller vikt får inte ske utan samråd med Trafikverket.

Om vägen är enskild och ägs av samfällighetsföreningen har föreningen möjlighet att bestämma hur och vem som får nyttja vägen. Det kan innebära att fordonstrafik kan förbjudas eller att det krävs tillstånd för att köra på vägen. Det är däremot alltid tillåtet att gå, cykla och rida på vägen. I ditt fall har jag tyvärr inte tillräckligt med information för att avgöra på vilken grund samfällighetsföreningen nekar dig att parkera på din tomt eller om du är medlem av föreningen. Det torde dock ligga inom föreningens bestämmanderätt att avgöra om du kan göra en utfart mot vägen.

Sammanfattningsvis bestämmer samfällighetsföreningen över vägen. Däremot, då tomten är friköpt, bestämmer du själv över din fastighet. Utifrån den information du delgivit oss i din fråga kan samfälligheten inte besluta om huruvida du får parkera på din fastighet eller ej.

Om du behöver vidare hjälp av en av våra jurister med eventuell tvist med samfällighetsföreningen är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88076)