Kan sambor skriva ett samäganderättsavtal?

2021-04-28 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej,Två sambor önskar att bankkonton och aktier (samt utdelning av dessa) ska bli gemensam och ingå i bodelning. Vi är införstådda i att det ej går att lägga till samboegendom, men undrar om det går att skriva snamäganderättsavtal avseende bankkonto och aktier utan att meddela respektive bank om detta.Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bankkonton och aktier är inte samboegendom

Precis som du skriver är inte sambors personliga bankkonton, aktier samt utdelning samboegendom. Vad som är samboegendom framgår av 3 § sambolagen (SamboL). Endast sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom. Vidare stadgas det i 5 § SamboL vad den gemensamma bostaden utgör samt i 6 § SamboL vad det gemensamma bohaget utgör. Det gemensamma bohaget är exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre.

Ni kan skriva ett samäganderättsavtal

För att ni ska kunna göra bankkonton och aktier, samt utdelning av detta, till gemensam egendom krävs det att ni skriver ett samäganderättsavtal. Ett samäganderättsavtal är ett avtal mellan dig och din sambo och banken är inte en part i avtalet. Således behöver inte banken informeras av avtalet som ni tecknar tillsammans.

Det är viktigt att avtalet skrivs på ett korrekt sätt för att ni ska kunna förebygga eventuella problem i framtiden, ifall ni skulle separera. Därför råder jag er att kontakta en jurist på Lawline så att avtalet blir korrekt utformat. Länk till att boka tid med en jurist finns här.

Exempel på innehållet i ett samäganderättsavtal

Det finns viss information som avtalet bör beröra. Sådan information, i ert fall, skulle exempelvis kunna vara:

- Hur stor andel vardera part ska bli ägare av (om ni t.ex. vill dela alla bankkonton samt aktier på hälften ska det framgå)

- Hur samägandet ska upphöra, om det önskas av någon part (detta kan exempelvis vara aktuellt vid en separation)

- Villkor för hur egendomen ska användas (hur ska egendomen användas och vilka rättigheter/skyldigheter ska ni ha gentemot varandra gällande användningen?)

Avtalet behöver även undertecknas av er som parter i samäganderättsavtalet. Även era personuppgifter och datum behöver finnas med.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis är bankkonton och aktier inte samboegendom. För att ni ska få äganderätt till varandras aktier och bankkonton bör ni skriva ett samäganderättsavtal. Banken behöver inte informeras om avtalet för att det ska vara giltigt, eftersom det är ett avtal mellan er två.

Eftersom det är av stor vikt att ett samäganderättsavtal utformas korrekt, rekommenderar jag er att boka tid med någon av våra duktiga jurister här på Lawline. Länk till att boka tid finns här. De kan hjälpa er att skriva ett avtal som passar er utifrån er situation så att avtalet utformas korrekt utifrån era önskemål.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (96586)