Kan sambo ensidigt sälja egendom som bägge har köpt?

Jag och min sambo har köpte en husbil. Den står i hans namn men vi har betalat lika mycket för den. Nu ska vi separera och jag har varit så dum att vi har inte skrivit några papper på detta. Nu ska han sälja den och jag är rädd att han lurar mig?

Har jag rätt att kräva att vara med vid försäljning? Om ja, om han säljer den utan mig vad/var kan jag vända mig då? Vad ska jag göra?

Har hört något om sambolagen?

Tacksam för snabbt svar han har någon som ska titta på denna i helgen och jag får inte vara där.

MvH...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar främst principen om dold samäganderätt och samäganderättslagen. Sambolagen är inte aktuell eftersom att fordon inte utgör samboegendom.

Hur ser ägandet ut?

I ert fall är det din sambo som står som ägare utåt sett med tanke på att han står som ägare. Detta innebär inte att du inte är ägare till husbilen. I rättspraxis har principen om dold samäganderätt etablerats, vilket innebär att det finns ännu en ägare till egendomen. Den dolda samäganderätten blir aktuell om tre krav är uppfyllda:

1) Egendomen köps för gemensamt bruk,
2) Den dolda ägaren har bidragit ekonomiskt, och
3) Parterna avsåg att äga egendomen gemensamt.

Om dessa krav har uppfyllts i ert fall, anses du vara dold ägare till husbilen trots att din sambo står på bilen. Värt att nämna är att det ofta anses att det tredje kravet är uppfyllt om de två första kraven är uppfyllda.

Vem har rätt till husbilen?

Eftersom att vi har konstaterat att både du och din sambo är ägare till bilen, blir samäganderättslagen aktuell. Enligt 2 § samäganderättslagen förutsätter varje förfogande över det samägda godset enighet mellan delägarna. Ni ska alltså vara eniga kring hur ni ska förfoga över den. Detta innebär alltså att din sambo inte kan sälja husbilen utan att du gett ditt godkännande. Kan ni inte enas kring det kan ni hos tingsrätten ansöka om en god man som omhändertar husbilen fram till att ni kommer fram till en överenskommelse (3 § samäganderättslagen).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000