Kan samäganderättslagen avtalas bort?

2021-01-25 i Samägandeavtal
FRÅGA
Kan man avtala bort Samäganderättslagens regler(1904) och istället skapa ett eget samäganderättsavtal? Om alla ägare är överens om detta?Kan vi i så fall komma undan faran med att fastigheten skulle kunna komma ut till försäljning på offentlig auktion?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När flera personer äger en fastighet tillsammans gäller som huvudregel lag om samäganderätt. Lagen är en dispositiv lag vilket innebär att den går att avtala bort, helt eller delvis. Finns ett samäganderättsavtal gäller det som står i avtalet framför vad som står i samäganderättslagen.

I samäganderättslagen finns precis som du nämner en regel som möjliggör det för varje samägare att ansöka om att bjuda ut fastigheten på offentlig auktion (6 § Samäganderättslagen). Genom ett samäganderättsavtal kan den möjligheten mycket riktigt avtalas bort. Samäganderättsavtal är en mycket god idé att upprätta när en fastighet samägs då ni på så sätt kan reglera bland annat nyttjanderätten, hur underhåll ska ske och hur det ska gå till när någon vill sälja sin del av fastigheten. Det som inte regleras enligt avtal regleras istället av samäganderättslagen. Avtalet behöver inte uppnå särskilda kriterier för att bli juridiskt bindande men jag rekommenderar starkt att avtalet är skriftligt och innehåller samtliga samägares underskrift.


Hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (591)
2021-06-11 Hur stor andel i det samägda godset tillkommer ägarna?
2021-05-27 Kan min sambo bygga på vår fastighet utan mitt samtycke?
2021-05-26 Hur ska avkastningen från en samfälld fastighet fördelas?
2021-05-17 Kan den ene ägaren sälja tillbaka samägd hund?

Alla besvarade frågor (93123)