Kan säljaren påstå att varan är hennes och ta tillbaka den, för att den inte är fullt betald?

2019-03-07 i Köplagen
FRÅGA
Hej jag köpte ett förtält till husvagn av en kvinna. Vi skrev ett kvitto och kom överens om en avbetalningsplan där jag kunde betala av när jag kunde. - var inte bråttom sa hon. Summan för tältet var 5000kr, jag har betalt av med 1500kr .Hon hävdar nu att hon ska ha tillbaka tältet, hon äger det för att den inte är betalt. Trots att det inte gått mindre än 3 mån. 10/12 18 var köpet.Idag fick jag meddelandet från henne. Jag hävdar på köplagen att tältet är mitt. Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är köplagen (1990:931) (KöpL) tillämplig, eftersom det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner och köpet gäller en lös egendom, dvs. förtältet, 1 § KöpL. Enligt 3 § KöpL gäller dock inte lagens bestämmelser ifall det framgår något annat av köpeavtalet, av vad som uttalats mellan parterna eller av handelsbruk eller av allmänt utbredda handlingsmönster. I sista hand gäller därför KöpL, medan köpeavtalet gäller i första hand.

Jag förstår det som att ni har skrivit ett kvitto med t.ex. priset, men det framgår inte om ni också skrev ner själva avbetalningsplanen på kvittot. Skulle det stå i köpeavtalet att det är avbetalning när köparen har möjlighet är det enklare att bevisa att så är fallet. Sades det muntligt är det svårare att bevisa. Enligt 49 § 1 st. 1 meningen KöpL ska köparen betala när säljaren kräver det, ifall tidpunkten för betalning inte framgår av avtalet. Detta gäller alltså ifall avtalet inte säger något annat. Huvudregeln i 54 § 1 st. KöpL stadgar att ifall köparen är i dröjsmål med betalningen och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott, får säljaren häva köpet. Undantaget som gäller i detta fallet beskrivs nedan.

Säljaren hävdade att hon skulle ha tillbaka tältet, eftersom hon äger det i och med att varan inte är fullt betald. För att säljaren ska kunna ta tillbaka en vara som är köpt på avbetalning krävs det att hon har gjort ett återtagandeförbehåll i avtalet, vilket framgår av 54 § 4 st. KöpL. Ett återtagandeförbehåll är ett villkor i avtalet som beskriver att säljaren får ta tillbaka varan ifall avbetalningen inte görs i enlighet med avtalet. Paragrafen säger att ifall varan har kommit i köparens besittning, dvs. när köparen har tagit hand om varan enligt 6 § 2 st. KöpL, får säljaren inte häva köpet, om inte återtagandeförbehåll har gjorts. Hävning innebär att prestationerna från säljaren och köparen återgår, dvs. att säljaren får tillbaka varan och du får tillbaka det du betalat.

Enligt rättspraxis, dvs. av rättsfall, framgår det vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska finnas ett giltigt återtagandeförbehåll (bl.a. rättsfallen NJA 1932 s. 292 och NJA 1981 s. 562). Villkoret ska ingå i köpeavtalet och ska ha uppställts före eller senast samtidigt då varan avlämnades. Det innebär att villkoret inte får läggas in i efterhand. Den tredje förutsättningen är att skulden till förtältet ska vara kopplad till just det köpet, medan den fjärde och sista förutsättningen är att det inte får finnas villkor om att köparen får exempelvis sälja vidare eller förbruka varan innan full betalning har skett. De två viktigaste förutsättningarna är därför att villkoret ska ha funnits i avtalet och inte kommit i efterhand.

Sammanfattningsvis är det i första hand avtalet som styr när betalning ska ske, 3 § KöpL. Säljaren kan ta tillbaka varan ifall det finns ett giltigt återtagandeförbehåll i köpeavtalet enligt 54 § 4 st. KöpL. Detta utifrån de villkor som uppställts i samband med ett eventuellt giltigt förbehåll. Har inte förutsättningarna som jag redogjort för uppfyllts, har säljaren ingen rätt att ta tillbaka varan ifall det inte är ett väsentligt avtalsbrott enligt 54 § 1 st. KöpL. Vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott är något som bedöms utifrån varje enskilt fall och är dessutom en svår förutsättning att uppfylla. Särskilt när du betalat över en femtedel av priset efter tre månader utifrån det som du beskrivit.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1006)
2019-07-17 Fel i vara vid försäljning av begagnad utombordare
2019-07-16 Kan jag häva köpet av en häst?
2019-07-14 När kan en köpare åberopa fel vid hästköp?
2019-07-14 Har jag rätt att få tillbaka min handpenning?

Alla besvarade frågor (71168)