Kan säljaren häva avtalet vid köparens dröjsmål med betalningen?

2017-12-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag har köpt ett föl på avbetalning av en näringsidkare. Jag är en privatperson. Nu har jag meddelat dom att jag kommer bli sen med en betalning vilket dom inte godtog. Jag har inte fått hem fölet ännu. Min fråga är har dom rätt att avbryta köpet och behålla pengarna dom redan fått eller har jag rätt att få tillbaka pengarna jag redan betalt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När en konsument köper lösa saker (exv. hästar) av en näringsidkare så är Konsumentköplagen 1 § (1990:932) (KKL) tillämplig.

Vad gäller vid köparens dröjsmål med betalning?
Enligt KKL anses du vara i dröjsmål med betalningen om inte priset betalas i rätt tid och detta inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida (38 § KKL). Eftersom att du inte har betalat i rätt tid kommer säljaren att kunna göra ett antal påföljder gällande. I ditt fall har säljaren valt att häva köpet (40 § KKL), därmed har hen också rätt att kräva skadestånd av dig (41 § KKL). Men säljaren får bara häva köpet, vid ditt dröjsmål med betalningen, om det utgör ett väsentlig avtalsbrott. Det ska bedömas objektivt, hänsyn tas inte till säljarens subjektiva perspektiv i frågan. Om det är så att du endast kommer att bli sen ett par dagar, eller någon vecka, så anser jag att det inte utgör ett väsentligt avtalsbrott. Då bör säljaren ge dig en tilläggstid som inte är oskäligt kort, inom vilken du får betala. Förslagsvis 1-2 veckor lång. Betalar du inte inom tilläggstiden får köpet hävas av säljaren utan att det behöver vara ett väsentligt avtalsbrott. Säljaren får också häva köpet om du, inom tilläggstiden, meddelar säljaren att du inte kommer betala inom den tiden.

Vad händer om säljaren häver avtalet?

Det finns regler om verkningar av hävning (43 § KKL). Om köpet hävs, så behöver inte säljaren överlämna fölet till dig och du behöver inte betala köpesumman. Eftersom du köpte fölet på avbetalningen har du gjort inbetalningar redan. Då har du möjlighet att kräva att säljaren lämnar tillbaka vad hen har tagit emot. Observera att detta inte påverkar säljarens möjligheter att rikta skadestånd mot dig. Säljaren kommer ha rätt till ersättning för exempelvis kostnader till följd av hävningen (41 § KKL).


Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1312)
2021-11-29 Vad för påföljder kan man välja som konsument vid fel på vara?
2021-11-28 Reklamera stolar som gick sönder vid uppackning
2021-11-27 Har jag ångerrätt enligt konsumentköplagen?
2021-11-27 Vad är skälig tid för avhjälpande?

Alla besvarade frågor (97474)