Kan säljaren hållas ansvarig för fel i varan 1,5 månader efter köp?

2019-10-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej jag köpte en begagnad bil den 15/9 2019 och nu ca 1 och 1/2 månad senare så började bilen gå konstigt och jag lämnade bilen på en verkstad för att se vad de var för fel då visade de sig att topplocks packningen har gått sönder och att åtgärda detta kostar allt som allt 8000kr att åtgärda och innan dess så åkte ljuddämparen av och då fixade säljaren detta och nu igen som sagt är de betydligt mycket mera som är fel och jag gav 7000kr för den vilka rättigheter har jag i detta läge har kontaktat honom på fb där jag hittade bilen och förklarade hur de ligger till jag har inte dessa pengar att laga bilen för och bor 1.5 mil bort från skolan och mitt jobb och de går knappt någon kollektivtrafik här ute som sagt vilka rättigheter har jag och vad kan jag kräva av denne privat säljare?? Tacksam för ett svar MvhVeronica Graarup
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Huruvida du har rätt att göra påföljder gällande till följd av att säljaren fortfarande kan hållas ansvarig trots att risken gått över på dig som köpare regleras i köplagen (köpl). Köplagen är tillämplig då ni båda är privatpersoner och det rör sig om ett bilköp (1 § köpl).

Risken för varan

Om du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket köpl). Om du åkte till säljaren och hämtade bilen, innebär det att risken gick över på dig i samband med detta, genom att du tog hand om bilen (6 § köpl). Om det istället rör sig om ett transportköp, alltså att bilen transporterats till dig, anses risken ha gått över på dig i samband med att bilen överlämnats till transportören (7 § andra stycket köpl).

Fel i varan

Frågan om varan är felaktig bedöms efter bilens beskaffenhet i samband med att den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Av din fråga framgår det att det är först efter ca 1,5 månader som bilen började gå konstigt. Detta tyder på att det är sannolikt att felen inte funnits i samband med att du köpte den utan har uppstått när du använt bilen vilket innebär att säljaren inte kan hållas ansvarig för dessa. Kan du bevisa att felet förelåg i samband med köpet kan du dock åberopa felet.

Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Vad du har fog att förutsätta gällande bilens kvalitet beror på omständigheterna i just ditt fall. Relevanta faktorer kan till exempel vara pris, årsmodell, hur många mil bilen gått. Det enda som framgår av din fråga är priset, vilket är 7000 kronor. Det rör sig alltså om ett väldigt lågt pris vilket gör att vad du har fog att förutsätta minskar. Det är alltså inte säkert att du kan förutsätta att bilen fungerar helt felfritt under lång tid om man köpeskillingen är så pass låg.

Sammanfattning

Ifall felet inte förelåg vid riskövergången innebär det att säljaren inte kan hållas ansvarig för detta. Även att priset är så pass lågt talar till din nackdel då det kan innebära att man inte har fog att förutsätta att bilen ska fungera helt felfritt när köpeskillingen vid ett lågt pris. Min bedömning är därför att det är du som får stå för eventuella reparationskostnader på bilen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1343)
2021-04-30 Swishat men inte fått varan
2021-04-30 Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?
2021-04-30 Har jag reklamerat i tid?
2021-04-24 Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

Alla besvarade frågor (92055)