Kan säljaren frånträda avtal om köp av katt?

Hej!

Jag hittade en kattunge i en anonns som jag bestämde mig för att jag ville ha.

Jag pratade i telefon och smsade med säljaren, samt att jag var hemma hos henne och kollade på katten och gav henne en handpenning. I ca två veckor smsade vi och hon svarde på frågor jag hade om katten.

Men dagen innan jag skulle åk och hämta hem kattungen så får jag ett sms från säljaren att hon ångrat sig.

Jag blir självklart väldigt ledsen, och utöver det har jag redan lagt ut flera tusen kronor på mat, sand, leksaker och klösträd till katten.

Jag har sms från henne som bevisar att hon mottagit handpenning från mig i utbyte mot en kattunge.

Vill verkligen ha denna kattungen, finns det något jag kan göra? Ev få ersättning för utlagda kostnader?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om säljaren är privatperson eller näringsidkare, därför kommer jag utreda båda alternativen.

Konsumentköplagen eller köplagen?

Om du köpt katten i egenskap av privatperson och säljaren är näringsidkare är konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Bestämmelserna i KKL är tvingande till konsumentens fördel, detta betyder att avtalsvillkor som är sämre än de som anges i lagen inte kan göras gällande. Är det istället så att du som privatperson köpt katten av en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig. Denna är dispositiv vilket betyder att ert eventuella avtal gäller i första hand.

Om säljaren är näringsidkare…

Jag förstår det som att ni har avtalat om ett leveransdatum för katten. Om säljaren inte levererar varan i rätt tid hamnar säljaren i dröjsmål med köpet (9 § KKL). Köparen kan då antingen häva köpet eller hålla inne betalningen och kräva att säljaren fullgör köpet (10 § KKL).

I ditt fall verkar det som att du vill kräva fullgörelse i första hand. Säljaren är skyldig att fullgöra köpet såvida det inte föreligger ett hinder som hon inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till ditt intresse av att säljaren fullgör köpet. Att säljaren ångrat sig är inte en anledning som åsidosätter skyldigheten att fullgöra köpet enligt KKL.

Om säljaren hamnar i dröjsmål har köparen rätt till skadestånd förutsatt att dröjsmålet inte beror på något hinder som säljaren inte kunde ha räknat med vid köpet och heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Köparen har då rätt till ersättning för den skada dröjsmålet har inneburit.

Du kan således kräva att säljaren ersätter dig för de kostnader du haft med anledning av kattköpet, dvs. maten, sanden, leksakerna etc.

Krav på skadestånd och/eller meddelande om att köparen vill häva köpet måste framställas inom rimlig tid (16 § KKL).


Om säljaren är en privatperson…

Om säljaren är en privatperson är köplagen tillämplig. Denna är dispositiv vilket medför att avtal gäller före vad som stadgas i lag. Redogörelsen nedan gäller alltså endast om ni inte har avtalat om något annat. Ett sådant avtalsvillkor skulle exempelvis vara att säljaren har ångerrätt, något hon inte har rätt till enligt köplagen.

Är säljaren i dröjsmål har köparen liksom i KKL rätt antingen häva köpet eller hålla inne betalningen och kräva att säljaren fullgör köpet (22 § KöpL). Köparen har dessutom rätt att kräva skadestånd. Säljaren är liksom i KKL skyldig att fullgöra köpet om det inte föreligger hinder som hen inte kunder räkna med vid köpet och som hen varken kunde undvika eller övervinna. Om säljaren inte kan fullgöra köpet kan köparen istället häva köpet (27 § KöpL).

Krav på skadestånd och/eller meddelande om att köparen vill häva köpet måste framställas inom rimlig tid (29 § KöpL).

Sammanfattningsvis – kräv att säljaren fullgör köpet

Oavsett om säljaren är en privatperson eller näringsidkare har du en lagstadgad rätt att kräva att säljaren fullgör köpet. Viktigt att komma ihåg är dock att avtal gäller före vad som anges i köplagen (som är tillämplig om säljaren är en privatperson) och skulle ni ex. ha skrivit in ett villkor om att säljaren har rätt att ångra sig gäller denna. Skulle säljaren vägra att lämna ifrån sig katten är alternativet att häva köpet och kräva skadestånd för de kostnader du haft med anledning av kattköpet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”