Kan säljaren förbehålla sig jakträtt vid försäljning av fastighet?

2015-07-17 i Jakt
FRÅGA
Hej.Jag är intresserad av att köpa en fastighet med 33ha öppen mark åker/bete som skall styckas av från ett större skifte vid försäljning. I säljarprospekter står det att ägaren förbehåller sig jakträtten. Kan säljaren kräva detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Inledningsvis kan nämnas att en jakträtt räknas som en nyttjanderätt, se jordabalken 7 kap 3 §. Vid överlåtelse av fastighet som belastas av en nyttjanderätt regleras detta i jordabalken 7 kap 11 - 14 §§. Huvudregeln är att nyttjanderätten försvinner när fastigheten överlåts till ny ägare. Om köparen däremot vet om att en nyttjanderätt till fastigheten föreligger är utgångspunkten istället att rättigheten ska bestå.

Den som överlåter en fastighet som är belastad med en nyttjanderätt är skyldig att göra förbehåll om upplåtelsen om nyttjanderätten inte är inskriven i fastighetsregistret. Detta innebär att säljaren ska informera köparen om att en nyttjanderätt föreligger genom exempelvis köpekontraktet, se jordabalken 7 kap 11 § 1 st 1 mening.

Som du nämner i ditt fall har säljaren förbehållit sig jakträtten i säljarprospektet vilket innebär att du innan köp av fastigheten vet om att en nyttjanderätt föreligger. Säljaren i ditt fall har således rätt att kräva att jakträtten ska bestå.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (26)
2020-07-26 Kan fastighetsägaren säga upp nyttjanderätten för jakt?
2020-06-23 Uppsägning av upplåtelse av jakträtt
2020-05-17 Vem har bevisbördan för muntlig gåva av fastighet med tillhörande jakträtt?
2020-04-22 Möjlighet att förbjuda jakt på egen mark

Alla besvarade frågor (82636)